Kentsel dönüşüm kararlarında büyük değişiklik! Devlet, vatandaşlara kredi sağlayarak dairelerde hissedar olacak. Daire satılırsa devlet, kredi oranında pay alacak. Kat maliklerinin uzlaşma zorunluluğu da kalkacak. Salt çoğunlukla kentsel dönüşüm kararı alınabilecek. Bu yeni düzenlemenin kentsel dönüşümü hızlandırması bekleniyor. Ayrıca, devletin kredi desteği için dairelerde hissedar olması ve satıştan pay alması, finansmanın sağlanmasına büyük katkı sağlayacak. Bu yeni finansman modeliyle, kentsel dönüşümün daha etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YENİ FİNANSMAN MODELİ

Devlet, kentsel dönüşüm projelerini hızlandırmak ve finanse etmek amacıyla yeni bir finansman modeli üzerinde çalışıyor. Bu modele göre, devlet vatandaşlara dönüşüm için kredi vererek, karşılığında dairede ortaklık payı alacak. Daire satıldığında, devlet aldığı hisse oranında satış gelirinden pay alacak.

KURAL DEĞİŞİYOR

Buğday Fiyatları Rehberi | Beyaz ve Kırmızı Sert Buğday Fiyatları Buğday Fiyatları Rehberi | Beyaz ve Kırmızı Sert Buğday Fiyatları

Kentsel dönüşüm projelerinde en büyük zorluklardan biri olan kat maliklerinin uzlaşmasının sağlanmasına yönelik 3/2 çoğunluk kuralı da değişecek. Meclis'e sunulması beklenen düzenlemeye göre, kentsel dönüşüm kararı almak için salt çoğunluk yeterli olacak. Bu değişiklikle birlikte kentsel dönüşüm projelerinin hız kazanması hedefleniyor.

Gayrimenkul sektörü uzmanları, salt çoğunluk düzenlemesi ve finansman desteği adımlarının kentsel dönüşümü hızlandıracağını belirtiyor. Ayrıca, devletin dönüşüm projelerine kredi ve finansman desteği sağlaması, vatandaşların mali yükünü hafifletecek ve projelerin daha kolay gerçekleşmesine olanak tanıyacak.

TAPUDA ORTAKLIK DÖNEMİ

Bu model, tapuda ortaklık ilkesine dayanıyor. Kamu, dönüşüm için verdiği kredinin karşılığında hissedar olacak ancak mülkiyet hakkını etkilemeyecek. Hissedarlık, ölüm sonrası varislerin devletin sahip olduğu hisseyi alma önceliğiyle düzenleniyor. Devlet, dönüşüm desteği karşılığında hissesine düşen payı satıştan alacak.

MİRAS YOLUYLA KALABİLİR

Devletin yeni finansman modeli ise tapuda ortaklık şeklinde gerçekleşecek. Devlet, dönüşüm projelerine finansman sağladığı oranda ortak olacak ve bu ortaklık, mülkiyet haklarına zarar vermeden yürütülecek. Hak sahiplerinin ölümünden sonra da devletin hissesi, hak sahiplerinin varislerine geçecek. Bu modelle, dönüşüm projelerinin finansmanı daha etkili bir şekilde sağlanmış olacak.

SİGORTA VE TAMAMLAMA GARANTİSİ

Kentsel dönüşümün hızlanması için atılan bu adımlar, sektörde olumlu bir etki yaratması bekleniyor. Ancak inşaat maliyetlerinin arttığı bir dönemde finansmanın yanı sıra sigorta sisteminin devreye girmesi ve inşaatı tamamlama garantilerinin verilmesi gibi desteklerin de gerekliliği üzerinde duruluyor.

Haber Global Web Özel'e konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz, düzenlemenin temel amacının kentsel dönüşümü hızlandırmak olduğunu vurguluyor. Kiraz'a göre, 2/3 arsa payı kuralının değiştirilmesi, zorluk çeken binaların dönüşüm sürecine katkı sağlayacak. Salt çoğunluk kuralının uygulanması, birçok binanın dönüşüm sürecine girmesini kolaylaştıracak.

YENİ MODEL NASIL OLACAK?

Kiraz, yeni modelin nasıl olacağına ilişkin şunları dile getirdi:

 “Bu model; tapuda ortaklık. Buradaki genel bilgi şu; kamu yani devlet yenilemek istediğiniz binada hissedar oluyor. Ama bu, mülkiyet hakkını bertaraf eden bir hissedarlık olarak tanımlanmıyor. Hak sahibinin ölümden sonra da o kişinin varislerine devletin sahip olduğu hisseyi alması için öncelik tanınıyor. Kamunun payı bir değerdir. Hak sahibinin ölümünden sonra varisler binayı satmak isterse, kamu, dönüşüm desteği için başta hangi oranda ortak olduysa yine o oranda satıştan pay alıyor."

DEVLET HİSSESİ KADAR SATIŞTAN PAY ALACAK

Yeni modelin nasıl uygulanacağına ilişkin ise Kiraz, şu bilgileri verdi:

 “Diyelim ki devlet sizin dairenizin dönüşümü için yüzde 20 destek vererek ortak oldu. Daire satıldığında güncel satış fiyatı ne ise yüzde 20'sini alıyor. Bu uygulama, finansmanın sağlanmasına büyük katkıda bulunacaktır. Desteğin ipotek olarak değil, hissedar olarak verilmesi bu düzenlemenin en önemli taraflarından biri. Devlet dairenizin bir kısmına verdiği kredinin değerine göre hissedar olacak. Artık ilk defa kamu, 'ipotek yapmayacağım, hissedar olacağım, hiçbir zaman ortaklığın sonlandırılmasını istemeyeceğim' diyor. Devlet bu parayı hissedar olarak hibe ediyor aslına bakarsanız."