Yeni düzenlemelere göre, casusluk suçlarında kapsam genişliyor. Bilgi ve belge temini dışında, devletin güvenliği ve yararlarına zarar verecek faaliyetler de suç haline getirildi. Türk vatandaşları, kurumlar veya Türkiye'deki yabancılarla ilgili araştırma yapanlara 3 ila 7 yıl arasında hapis cezası verilecek. Milli güvenlik projelerinde veya kamu kurumlarında çalışanlar bu suçu işlerse ceza daha da ağırlaşacak.

Mükerrer suçlardan hüküm giyenler için koşullu salıverme hakkı getiriliyor. Cezanın dörtte üçünü cezaevinde geçirenler, "iyi hal" gösterdikleri takdirde bu haktan faydalanabilecekler.

Hakaret suçunda ise önemli değişiklikler var. Şikayet süresi 6 aydan 2 yıla çıkarılıyor ve sosyal medya üzerinden işlenen hakaret suçları artık uzlaştırmadan çıkarılarak ön ödeme kapsamına alınıyor. Failin cezası günlük 100 lira üzerinden hesaplanacak.

Reddihakim yapan avukat şikayet edildi! Reddihakim yapan avukat şikayet edildi!

Ayrıca, boşanma davalarında bekleme süresi 3 yıldan bir yıla indiriliyor. TMSF'nin kayyum olarak atanabilmesine imkân veren düzenleme de 5 yıl daha uzatılıyor.

Bu önemli değişiklikleri içeren yargı paketi, 23 kanun ve 3 kanun hükmünde kararnamede değişiklik içeriyor ve toplamda 65 maddeyi kapsıyor. Bu düzenlemeler, adalet sistemine ve toplumun genel yapısına önemli etkiler sağlayacak.