2024-2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne TBMM'ye sunuldu. Yeni plana göre, emeklilik aylığı bağlama oranı ve emeklilik yaşının yeniden düzenleneceğini belirtiyor. Plan, kişilerin daha uzun yıllar çalışmasını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda plan hakkında sunum yapacak. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, emeklilik aylığı bağlama oranı yeniden değiştirilecek.

Asgari ücret ve memur zamları için Ankara’da konuşulan son rakamlar Asgari ücret ve memur zamları için Ankara’da konuşulan son rakamlar

12. Kalkınma Planı'nda konuyla ilgili hedeflemeler şu şekilde ifade ediliyor:

KİŞİLERİN DAHA ÇOK İSTİHDAMDA KALMASI SAĞLANACAK

"Kişilerin daha çok istihdamda kalmasını teşvik eden, hakkaniyeti ve aktüeryal dengeyi önceleyen düzenlemeler hayata geçirilerek sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliği güçlendirilecektir. Sosyal güvenlik sisteminde hakkaniyeti ve aktüeryal dengeyi güçlendirecek reformlar hayata geçirilecektir. Aylık bağlama sistemi kişilerin daha çok istihdamda kalmasını teşvik edecek ve mali yük getirmeyecek şekilde yeniden düzenlenecektir.

EMEKLİLİK KRİTERLERİ 

Ayrıca, sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla emeklilik kriterlerinin belirlenmesinde doğumda beklenen yaşam süresi artışıyla uyumlu otomatik ayarlama mekanizmaları uygulanacaktır.

Yaşlı bakım hizmetlerinin finansmanı için bakım sigortası kurulacak ve yaşlı bakım yardımı şartları daha da zorlaştırılacaktır.

EMEKLİLİK YAŞI 

Türkiye'de emeklilik yaşı, kadınlar için 58, erkekler için 60 olmakla birlikte, 2035 yılından itibaren kademeli olarak artırılacak. 2048 yılında ise hem kadınlar hem de erkekler için emeklilik yaşı 65'e çekilecek."