Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından TBMM'ye sunulan ve 2024-2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı'nda eğitim alanında önemli hedefler ve stratejiler belirlendi. Plan, okul öncesi eğitimden başlayarak okulların gelişimi ve teknolojik altyapısına kadar bir dizi önemli konuyu ele alıyor.

EĞİTİMDE YENİ HEDEFLER

Bu çerçevede, çocukların kaliteli ve ücretsiz eğitime eşit erişimini sağlamak hedefleniyor. Okul öncesi eğitime katılımı artırmak için gerekli altyapı oluşturulacak ve özellikle öncelikli bölgeler ve aileler için özgün modeller üzerinde çalışmalar yürütülecek.

Öğrenciler arasındaki başarı farkı ve okullar arasındaki nitelik farkının azaltılması amaçlanıyor. Tüm okullarda nitelikli ve kapsayıcı bir eğitim sunumu sağlamak için insan kaynağının niteliği artırılacak ve ailelerin eğitim sürecine daha fazla katkı sağlamaları teşvik edilecek.

OKUL BAZLI PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİNE GEÇİLECEK

Okulların performansı daha iyi izlenecek ve düşük performans gösteren okulların sorunları analiz edilerek önlemler alınacak. Telafi edici ve destekleyici programlar etkin bir şekilde uygulanacak ve bu programlar öğrenci ihtiyaçlarına daha iyi uyacak şekilde düzenlenecek.

Her öğrencinin akademik ve sosyal faaliyetlerini kaydeden bir e-Öğrenci dosyası oluşturulacak. Destek programlarına yönlendirmeler daha etkin hale getirilecek ve öğrencilerin duygusal ve sosyal gelişimleri göz önünde bulundurulacak.

Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için çevresel faktörlerin etkisini azaltmaya yönelik destekler ve burslar hedefe yönelik programlar şeklinde uygulanacak. Kız çocuklarının eğitimlerine devam etmelerini teşvik etmek için programlar geliştirilecek ve okul terklerinin önlenmesi için çaba harcanacak.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SİSTEMİ GELİŞTİRİLECEK

Ayrıca, öğrenmeyi temel alan uzun vadeli bir ölçme ve değerlendirme sistemi oluşturulacak. Bu sistem, eğitimin tüm aşamalarında yeterliliği temel alacak ve bilgi teknolojileri etkin bir şekilde kullanılacak. Ulusal izleme araştırmaları için gerekli altyapı sağlanacak.

Türkçenin doğru kullanımını geliştirmek amacıyla dört temel beceriyi değerlendiren ölçme araçları oluşturulacak. Eğitim sistemi olağanüstü durumlara karşı daha dayanıklı hale getirilecek ve uzaktan eğitim altyapısı iyileştirilecek.

Eğitimde teknolojinin doğru kullanımı teşvik edilecek, teknoloji okuryazarlığı artırılacak ve teknoloji kullanımından kaynaklı eşitsizlikler azaltılacak. Okulların teknolojik altyapısı geliştirilecek, fiber altyapı ve etkileşimli tahtaların kullanımı yaygınlaştırılacak.

Bursa'da okullar tatil mi? Bursa'da okullar tatil mi?