Değerlendirme süreci için tüm görüş ve öneriler MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından incelenecek. Ardından, yeni müfredatın son haline gelmesi planlanıyor.

Hakim ve savcı yardımcılığı için ön sınav şartı resmi gazetede yayımlandı Hakim ve savcı yardımcılığı için ön sınav şartı resmi gazetede yayımlandı

Yeni müfredat, 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul beşinci sınıf ve lise dokuzuncu sınıflarda kademeli olarak uygulanacak.