Olağanüstü Hal Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu karar, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremlerde yapıları orta ve üzeri hasarlı olarak tespit edilen gerçek veya tüzel kişi maliklere yönelik hibe ve yapım kredisi desteği sunuyor.

Buna göre, konutlar için 750 bin TL, ahırı bulunan konutlar için 1 milyon TL ve iş yerleri için 400 bin TL'ye kadar kredi desteği sağlanacak.

Ayrıca, nakdi olarak konutlar için 750 bin TL ve iş yerleri için 400 bin TL'ye kadar hibe yardımı da yapılacak.

Ayrıca, inşaat yapımı için verilecek hibe haricinde, yapı denetimi, jeolojik etüt raporu ve/veya harita hazırlanması gibi işler için de hak sahiplerine hibe verilecektir. Hasarlı yapılar için aynı bağımsız bölüm için hem hibe hem de kredi alınabilir. Hibe ve kredi miktarları, belirli ödeme esaslarına göre ödenecek.

KREDİ VERİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR

Başvuruları kabul edilen hak sahiplerine kredi verilmesine ilişkin esaslar, Resmi Gazete'de yayımlanan bir kararla belirlendi.

Kredi başvurularının incelenmesi, kredi ödeme koşulları ve takip süreçleri hakkında detaylar içeren bu karara göre, hak sahiplerinin gelir ve kredi puanı durumları göz önüne alınmazken, kredi ödemeleri belirli bir ödeme planına göre gerçekleştirilecek. Kredi başvuruları il müdürlükleri tarafından incelenir ve uygun görülen başvurularla kredi sözleşmesi imzalanırken, kredi ödemeleri Bakanlıkça takip edilecek ve ödeme şartlarına uyulmaması durumunda ilgili kredi tahsil edilecek. 

KULLANDIRILACAK KREDİLER VE LİMİTLER BELLİ OLDU!

Bu Karar kapsamında depremzedelere sağlanacak krediler, belirli şartlar ve limitler dahilinde kullandırılacak. Konut için 750.000,00 TL, ahırı bulunan konutlar için 1.000.000,00 TL ve işyerleri için 400.000,00 TL olarak belirlenen kredi limitleri, hak sahiplerine faizsiz olarak ve en fazla on yıl vadeli olarak sunulacak. Hak sahipleri en fazla üç bağımsız bölüm için kredi kullanma hakkına sahip olacak. Krediler ayrıca iki yıl ödemesiz olarak kullanılabilecek.

2024 Asgari ücrette ilk toplantı 1 Aralık'ta 2024 Asgari ücrette ilk toplantı 1 Aralık'ta

HİBE VERİLMESİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ DETAYLAR AÇIKLANDI!

Hibe verilmesine ilişkin esaslar netlik kazandı. Bir hak sahibine yalnızca bir konut ve bir işyeri için hibe verilebilecek. Hibe yardımı, nakdî olarak konutlar için 750.000 TL, işyerleri için 400.000 TL olarak veya inşaatın büyüklüğü ve niteliği gibi hususlar göz önüne alınarak aynî olarak inşaat malzemesi şeklinde yapılacak. Ayrıca, inşaat yapımı için verilecek nakdî ve aynî hibe dışında, yapı denetimi, jeolojik etüt raporu ve/veya harita hazırlanması gibi işler için hak sahiplerine bağımsız bölüm başına 40 bin TL nakit hibe verilecek. Hibe başvuruları, yapım ruhsatının alındığı tarihten itibaren en geç bir yıl içinde e-Devlet üzerinden veya il müdürlüklerine doğrudan yapılabilecek. Başvurular, il müdürlükleri tarafından değerlendirilerek onaylanacak. Hibe ödemeleri belirli bir takvime göre yapılacak.

HİBE BAŞVURULARI NASIL YAPILIR? İŞTE DETAYLAR!

Hibe verilmesine ilişkin önemli ayrıntılar belirlendi. Hibe başvuruları, hak sahiplerince yapım ruhsatının alındığı tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde gerçekleştirilebilir. Başvurular, il müdürlükleri tarafından hak sahipliği şartlarına ve talep edilen hibe türüne ve miktarına göre incelenir ve uygun bulunan başvurular onaylanır. Nakdî olarak verilecek hibenin %10'u ile aynî olarak verilecek hibe miktarının tamamı peşin olarak ödenirken, geri kalan kısmı 4708 sayılı Kanuna tabi olan yapılarda yapı denetim sistemindeki inşaat ilerleme seviyelerine göre üç eşit taksit halinde yapının hak sahipleri adına hak sahiplerinin anlaştığı müteahhidin bankada açılan vadesiz hesabına ödenmek üzere il müdürlüklerine gönderilir.