“Nehirden denize Filistin özgür olacak” çağrısının peşine düştük. Bu cümle hem Filistinliler hem de bu sloganı Filistin'e destek için söyleyenler açısından ne anlama geliyor? Bu sloganı ilk kim söyledi, iddia edildiği gibi antisemitik yani Yahudi karşıtı mı ve Hamas bu işin neresinde? 

İsrail bombardımanı sırasında ABD'de ve dünyanın dört bir yanında gerçekleşen Filistin yanlısı kitlesel yürüyüşlerde onlarca yıllık bu ifadenin yeniden canlandığını ve incelendiğini hepimiz gözlemledik. 

ABD merkezli Hakaretle Mücadele Birliği de dahil olmak üzere İsrail yanlısı gruplar, ifadeyi "Yahudi karşıtı " olarak etiketliyor. Hatta Kongre'nin tek Filistin asıllı Amerikalı üyesi olan Rashida Tlaib bu ifadeyi kullandığı için kınandı. 

Ancak Tlaib ve diğer pek çok kişi için bu ifade kesinlikle antisemitik değil. Daha ziyade bu, Tlaib'in sözleriyle , "özgürlük, insan hakları ve barış içinde bir arada yaşama için istek uyandıran bir çağrıdır."

"Bu ifadeyi kullanan her insanın kalbindekilerle konuşamayız elbette. Ancak bu ifadenin tarih boyunca çeşitli Filistinli gruplar için ne anlama geldiğini ve bugün onu kullanan çoğu insanın ardındaki niyeti anlatabilirim" diyor Arizona Üniversitesi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Araştırmaları Okulu'nda Doçent Maha Nassar. Nassar'ın açıklamaları şöyle:

"Basitçe söylemek gerekirse, bu ifadeyi kullanan Filistinlilerin çoğunluğu bunu yapıyor çünkü bunun kişisel bağlarını, ulusal haklarını ve Filistin dedikleri topraklara dair vizyonlarını 4 kısa kelimeyle özetlediğine inanıyorlar. Her ne kadar sloganın kullanımını denetlemeye yönelik girişimler gerçekten endişe verici bir yerden gelse de, sloganın antisemitik ve dolayısıyla da alışılagelmişin ötesinde olduğu şeklinde karalanmasının, Filistinlilerin seslerini susturmaya yönelik girişimlerin daha uzun bir geçmişine zarar verme riski var .

Bu ifadenin çekiciliğinin bir nedeni, Filistinlilerin toprakla olan derin kişisel bağlarına değinmesidir. Uzun süredir kendilerini ve birbirlerini, geldikleri Filistin kasabası veya köyüyle tanımlıyorlar.

Ve bu yerler doğuda Ürdün Nehri yakınındaki Eriha ve Safed'den batıda Akdeniz kıyısındaki Yafa ve Hayfa'ya kadar toprak boyunca uzanıyordu.

Bu derin kişisel bağlar, giyim , mutfak ve Filistin'deki yerlere özgü Arap  lehçelerindeki ince farklılıklar yoluyla nesiller boyunca aktarıldı.

Ve bu bağlar bugün de devam ediyor. Filistinli mültecilerin çocukları ve torunları genellikle atalarının geldiği belirli yerlerle kişisel bir bağ hissediyorlar.

“Nehirden denize” aynı zamanda Filistinlilerin anavatanları üzerindeki ulusal haklarını ve bağımsız bir devletin temelini oluşturacak birleşik bir Filistin arzusunu yeniden teyit etmeyi amaçlıyor.

Filistin 1917'den 1948'e kadar İngiliz sömürge yönetimi altındayken , Filistin'in Arap sakinleri İngiliz ve Siyonist çıkarların savunduğu bölünme önerilerine şiddetle karşı çıktılar. Bunun nedeni, önerilerin derinliklerinde yüzbinlerce Filistinli Arap'ı atalarının topraklarından ayrılmaya zorlayacak hükümlerin bulunmasıydı.

1946'da Arap Hükümetleri Delegasyonu bunun yerine, herkes için "dini ibadet özgürlüğünü" garanti altına alacak ve "Yahudilerin İbrani dilini ikinci resmi dil olarak kullanma hakkını" tanıyacak "demokratik anayasaya" sahip "üniter bir devlet" önerdi .”

Ertesi yıl, Birleşmiş Milletler bunun yerine, önerilen Yahudi devletinde yaşayan 500.000 Filistinli Arap'ı kendi ülkelerinde azınlık olarak yaşamak ya da ülkeyi terk etmek arasında seçim yapmaya zorlayacak olan Filistin için bir bölünme planını onayladı.

Arap bilim adamı Elliott Colla'ya göre birleşik, bağımsız bir Filistin çağrısı işte bu bağlamda ortaya çıkıyor .

İsrail devletinin kurulmasına yol açan 1948 savaşı sırasında yaklaşık 750.000 Filistinli Arap köylerinden ve kasabalarından kaçtı veya sınır dışı edildi. Savaşın sonunda Filistin üçe bölündü : Toprakların %78'i İsrail Yahudi devletinin bir parçası oldu, geri kalanı Ürdün veya Mısır egemenliğine girdi.

Filistinli mülteciler yeni İsrail devletindeki evlerine dönme hakları olduğuna inanıyorlardı . Eyaletteki Yahudi çoğunluğunu korumaya çalışan İsrailli liderler, mültecilerin çok uzaklara yerleştirilmesini sağlamaya çalıştı. Bu arada Batı'da 1950'li yıllarda Filistinlilerin siyasi iddialarının geçersiz olduğu yönünde bir söylem ortaya çıktı.

Filistinliler hem ulusal haklarını savunmanın hem de alternatif bir barış vizyonu ortaya koymanın bir yolunu bulmalıydı. İsrail'in 1967 Arap-İsrail Savaşı'nda Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'ni işgal etmesinden sonra, "nehirden denize" özgür bir Filistin çağrısı, tüm toprakların kendilerine iade edilmesi gerektiğine inananlar arasında ilgi görmeye başladı. 

Ancak çok geçmeden herkes için eşitliğe sahip laik demokratik bir devlet vizyonunu da temsil etmeye başladı .

Sürgündeki Filistinlilerin en yüksek karar alma organı olan Filistin Ulusal Konseyi, 1969'da resmi olarak "her türlü dini ve sosyal ayrımcılıktan arınmış" bir "Demokratik Filistin devleti" çağrısında bulundu .

Bazı liderlerin Batı Şeria, Gazze Şeridi ve Doğu Kudüs'te İsrail'in yanında bir Filistin devleti kurma fikrine adım adım yaklaşmasına rağmen bu, Filistinliler arasında popüler bir vizyon olarak kaldı.

Birçok Filistinli bu iki devletli çözüme şüpheyle yaklaştı. 1948'den beri sürgünde olan mülteciler için iki devletli çözüm onların İsrail'deki kasaba ve köylerine dönmelerine izin vermeyecekti. İsrail'in bazı Filistinli vatandaşları, iki devletli çözümün kendilerini bir Yahudi devletinde Arap azınlık olarak daha da yalnız bırakacağından korkuyorlardı.

İki devletli çözümden en fazla kazanç elde edecek olanlar olan Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler bile bu fikre sıcak bakmadı. 1986'da yapılan bir anket, ankete katılanların yüzde 78'inin "Filistin'in tamamını kapsayan demokratik-laik bir Filistin devletinin kurulmasını desteklediğini", yalnızca yüzde 17'sinin ise iki devleti desteklediğini ortaya çıkardı.

Bu, "nehirden denize" özgür bir Filistin çağrısının, 1987'den 1992'ye kadar Birinci İntifada'nın veya Filistin ayaklanmasının protesto tezahüratlarında neden popüler hale geldiğini açıklamaya yardımcı oluyor.

Özellikle, 1987'de kurulan İslamcı bir parti olan Hamas'ın, muhtemelen bu ifadenin Filistin laik milliyetçiliğiyle uzun süredir devam eden bağları nedeniyle başlangıçta "nehirden denize" ifadesini kullanmaması dikkat çekicidir.

1993 yılında Oslo Anlaşmalarının imzalanması birçok kişinin iki devletli çözümün çok yakında olduğuna inanmasına yol açtı.

Ancak iki devletli çözüme dair umutlar azaldıkça bazı Filistinliler nehirden denize kadar tek demokratik devlet fikrine geri döndü .

Bu arada Hamas da bu sloganı benimseyerek 2017'de revize edilen tüzüğüne "nehirden denize" ifadesini ekledi . Dil, Hamas'ın laik rakibi El Fetih'in pahasına meşruiyet kazanmaya yönelik daha geniş çabalarının bir parçasıydı ; bu çabalar birçokları tarafından Filistin halkını başarısızlığa uğratmış olarak görülüyordu.

Bugün Filistinlilerin geniş bir kesimi hâlâ eşitlik fikrinden yana. 2022'de yapılan bir anket, Filistinliler arasında herkese eşit haklara sahip tek bir devlet fikrinin güçlü bir destek verdiğini ortaya çıkardı.

Belki Hamas'ın bu ifadeyi kullanmasından etkilenen bazıları bunun soykırım çağrısı olduğunu iddia etti ; bunun anlamı sloganın sonunun Filistin'in “Yahudilerden arındırılması” çağrısı olduğuydu. 

Sloganı eleştiren diğer kişiler, İsrail'in bir Yahudi devleti olarak var olma hakkını inkar ederek ifadenin kendisinin antisemitik olduğu konusunda ısrar ediyor. Böyle bir düşünce altında, protestocuların İsrail'in yanında var olan ve onun yerine geçecek bir Filistin devleti için çağrıda bulunmaları gerekiyor.

Ancak bu, görünüşe göre mevcut gerçekliği görmezden gelecektir. İki devletli çözümün artık geçerli olmadığı konusunda güçlü bir bilimsel fikir birliği var. Batı Şeria'daki yerleşim inşasının boyutunun ve Gazze'deki ekonomik koşulların, hayal edilen herhangi bir Filistin devletinin bütünlüğünü ve yaşayabilirliğini yok ettiğini ileri sürüyorlar.

Sloganın kullanımına karşı başka bir argüman daha var: Kendi başına antisemitik olmasa da, bazı Yahudilerin bunu bu şekilde görmesi ve dolayısıyla bir tehdit olarak görmesi, insanların sloganı kullanmaktan vazgeçmesi için yeterli.

Ancak böyle bir argümanın, bir grubun duygularına diğerinin duyguları karşısında ayrıcalık tanıyacağını iddia ediyorum. Ve Batı'daki Filistinlilerin seslerini daha da şeytanlaştırma ve susturma riskini taşıyor .

Geçtiğimiz ay boyunca Avrupa, Filistin yanlısı savunucuların aktivizmlerine yönelik " benzeri görülmemiş bir baskı " olarak tanımladığı duruma tanık oldu. Bu arada, ABD genelinde insanlar Filistin yanlısı görüşleri nedeniyle yaygın ayrımcılık , misilleme ve cezalandırma yapıldığını bildiriyor.

14 Kasım'da George Washington Üniversitesi, Filistin'de Adalet İçin Öğrenciler adlı öğrenci grubunu uzaklaştırdı ; bunun nedeni, grubun kampüs kütüphanesine "Nehirden Denize Özgür Filistin" sloganını yansıtmasıydı.

Bunların hiçbiri “Nehirden denize kadar Filistin özgür olacak” sözünün birden fazla yoruma sahip olmadığı anlamına gelmiyor.

Filistinliler kendi anavatanlarında görmek istedikleri spesifik siyasi sonuç konusunda bölünmüş durumdalar.

Bu sloganı kullanan çoğu Filistinli, bunu belirli bir siyasi platformun savunuculuğu veya belirli bir siyasi gruba ait olmak olarak görmüyor. Aksine, bu ifadeyi kullanan insanların çoğunluğu bunu ilkeli bir özgürlük ve bir arada yaşama vizyonu olarak görüyor."