İşte kamunun uyması zorunlu olan önlemler:

1. Taşıt Alımı ve Kullanımında Durdurma:

Ambulans, savunma ve güvenlik gibi zorunlu ihtiyaçlar hariç, yeni araç satın alma ve kiralama 3 yıl süreyle durdurulacak.
Yabancı menşeili araç kullanımı sonlandırılacak ve mevcut kiralama süreçleri izin almadan yenilenmeyecek.

2. Ortak Taşıt Havuzu Oluşturulacak:

İhtiyaç fazlası taşıtlar tasfiye edilecek ve taşıtlar ortak havuzda toplanarak kurumlararası kullanıma açılacak.

3. Bina Alımında Durdurma:

Deprem riski olanlar hariç, yeni bina alımı ve yapımı 3 yıl süreyle durdurulacak.
Kamu binalarına kişi başı metrekare standardı uygulanacak.

4. Personel Servisine Sınırlama:

Toplu taşıma olan yerlerde personel servisi uygulaması sonlandırılacak ve destek personel sayısı azaltılacak.

5. İstihdam ve Ücretlerde Sınırlama:

Kamuda istihdama sınırlama getirilecek ve yönetim kurulu ücretlerine üst sınır konulacak.
Yurtdışı görevlendirmeleri sınırlandırılacak ve hizmet içi eğitimler kamu tesislerinde yapılacak.

6. Yeni Kurumlar Kurulmasına Engel:

Yeni kurumlar kurulmasının önüne geçilecek ve mükerrer yapılar önlenecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın defterdarlıkları ile vergi dairesi başkanlıkları birleştirilecek.

7. Demirbaş Alımında Durdurma:

Mobilya, tefrişat ve ofis donanımı gibi demirbaş alımları 3 yıl süreyle durdurulacak ve kamu alımları Devlet Malzeme Ofisi aracılığıyla yapılacak.

8. Hediyelerin Yasaklanması ve Ödenek Kesintisi:

Kamu kurumlarının hediyelerin verilmesi yasaklanacak ve ödeneklerde kesinti yapılacak.

9. Enerji Verimliliğinin Artırılması:

Kamuda enerji verimliliği artırılacak ve yenilebilir enerji kullanımı teşvik edilecek.

Reddihakim yapan avukat şikayet edildi! Reddihakim yapan avukat şikayet edildi!

10. Kamu Yatırımlarında Önceliklendirme:

Kamu yatırımlarında önceliklendirme yapılacak ve fiziki ilerlemesi yüksek olan projelere öncelik verilecek.
Tedbirler kapsamında uyum sağlamayan kamu idareleri ve personeline cezai yaptırım uygulanacak. Bu kapsamda, tasarruf tedbirlerine istisnasız uyulması ve denetimin sıkı bir şekilde yapılması önem arz ediyor.