Vatandaşın bankaya borcu 2.5 trilyon lira Vatandaşın bankaya borcu 2.5 trilyon lira

Cevdet Yılmaz, "12’inci Kalkınma Planı 5 eksen üzerinde kurgulanmıştır" ifadelerini kullanırken, emekli, memur ve çalışanlara ilişkin de önemli bir açıklama yaptı.

Yılmaz: "Memur, işçi ve emekli vatandaşlarımızı enflasyonun olumsuz etkilerinden korumak refah seviyelerini artırmak önceliğimiz" 

TBMM Genel Kurulu’nda 12. Kalkınma Planı’na ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Cevdet Yılmaz’ın açıklamaları şu şekilde: “12. Kalkınma Planı 2053 vizyonunu sağlayacak şekilde hazırlanılmıştır. Bu planımızda 30 yıllık bir perspektif planın başlangıç kısmında tercih etmiş bulunmaktayız. En önemli güç ve ilham kaynağımız milletimizi bağımsız bir şekilde yaşatma sevdasıdır. 12. Kalkınma Planı döneminde milletimizin her bir ferdinin bugününü huzurla yaşamasını temin edeceğiz. Köklü demokrasisi ile hukukun üstünlüğünü siyasi istikrarı teminat altına almış, küresel barışın, istikrarın, adaletin sağlanmasında etkin bir güç haline gelmiş müreffeh Türkiye yolunda hazırladığımız 12 Kalkınma Planı ile uzun vadeli hedeflerimize yürüyeceğiz. "

Akademik çevrelerin de katkı sınduğunu belirten Cevdet Yılmaz: "87 farklı alanda düzenlenen özel ihtisas komisyonlarımıza 8500 alanında uzman kişi katkıda bulunmuştur. Ayrıca katılımcı bir yaklaşımla plan internet sitesine konmuş, vatandaşlarımıza bir anket uygulanmış, vatandaşlarımızın da görüşleri sunulmuştur. 43 binden fazla vatandaşımızın yorum yaptığını ifade etmek isterim." diye konuştu. 

YAŞLANAN BİR NÜFUSUMUZ OLACAK

"2050’de dünya nüfusunun 10 milyarı aşmasını  bekliyoruz." diye belirten Yılmaz: "Yaşlanan bir nüfus olacak karşımızda. 65 yaş üstü nüfusun gelişmiş ülkelerdeki payının yüzde 28’lere kadar çıkacağı, 80 yaş üstü nüfusun 500 milyona yaklaşacağı bir dünya öngörülüyor 2050’lerde. Farklı bir dünyaya gidiyoruz. Biz de planımızı yaparken dünyadaki eğilimleri dikkate alarak planlamamızı gerçekleştirdik" dedi.

DÜNYANIN 10 BÜYÜK EKONOMİSİ ARASINA GİRECEĞİZ

Önümüzdeki 30 yılda tarihi değişimler öngörüldüğünü belirten Cevdet Yılmaz: "30  yıllık perspektif içinde üst gelir grubu ülkeler liginde ülke olarak dünyanın 10 büyük ekonomisi, satın alma gücü paritesine göre ilk 5 ekonomisi arasında yer almayı hedefliyoruz. İmalat sanayinin milli gelirdeki payını yüzde 30’u üzerine çıkarmayı, yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi içindeki payını yüzde 17’lere taşımayı, net sıfır emisyon hedefine ulaşmayı öngörüyoruz" diye konuştu.

"2053''TE İŞSİZLİK YÜZDE 5'LERİN ALTINA DÜŞECEK"

2053 yılında işsizliğin düşeceğini belirten Yılmaz: "İnsani gelişme endekslerinde ilk 20 ülke arasına girmeyi, gelir dağılımında adaleti sağlamayı, çalışma çağındaki her bireyin üretkenliğinden faydalanarak işsizlik oranını 2053 perspektifinde yüzde 5’lerin altına düşürmeyi hedefliyoruz. En az 5 üniversitemizin dünyanın en büyük 5 üniversitesi arasında olmasını, ar ge harcamalarının milli gelire oranının yüzde 4’lere çıkarılmasını öngörüyoruz. Bugün 1.4’e ulaşmış durumdayız. 30 yıllık perspektifte yüzde 4’ler hedefliyoruz."

"Ülkemizin turizm gelirlerinde dünyada ilk 3 ülkeden biri, sağlık turizminde dünyanın merkezi haline yükselmesini hedefliyoruz" diye sözlerini sürdüren Cevdet Yılmaz, "2019-23 döneminde dünya ekonomisi tarihi ortalamaların altına düşerek yüzde 2.5 civarında büyüme göstermiştir. 2023’te bunun yüzde 3 civarında olması beklenmektedir" dedi.

PLANIMIZ 5 EKSEN ÜZERİNDE KURGULANDI!
12’inci Kalkınma Planı 5 eksen üzerinde kurgulandığını belirten Yılmaz, "İlk eksenimiz istikrarlı büyüme, güçlü ekonomi ekseni, ikinci eksenimiz yeşil ve dijital dönüşümle rekabetçi üretim eksenidir. Üçüncü eksenimiz nitelikli insan güçlü aile, sağlıklı toplum eksenimizdir. Dördüncü eksenimiz afetlere dirençli yaşam alanları, sürdürülebilir çevre eksenidir. Beşinci eksenimiz adaleti esas alan demokratik iyi yönetişim eksenidir." diye konuştu.

Cevdet Yılmaz'ın satırbaşları şu şekilde: 

"MİLLİ GELİRİN 1 TRİLYON DOLARI AŞMASINI BEKLİYORUZ"
"2023 yılı sonu itibarıyla milli gelirimizin ilk defa 1 trilyon doları aşmasını bekliyoruz. 1.1 trilyon dolara y akın seviyelerde gerçekleşmesini bekliyoruz."

"12 BİN DOLAR HEDEFİNİ AŞMAYI ÖNGÖRÜYORUZ"
"Dengeli bir yapıda ülkemizin yıllık ortalama yüzde 5 oranında büyümesi 2028 sonu itibarıyla fert başına gelirin 17.554 dolara ulaşması beklenmektedir. Bu yıl sonu itibarıyla 12 bin dolar hedefini aşmayı öngörüyoruz." 

İHRACAT VE TURİZM GELİRİ BEKLENTİSİ
"Plan dönemi sonunda ihracatın 375 milyar dolar, turizm gelirlerinin 100 milyar dolar seviyelerine yükselmesi sonucunda cari işlemler açığının sıfıra yakın bir düzeyde gerçekleşmesini beklemekteyiz."

MEMUR, EMEKLİYİ ENFLASYONDAN KORUYACAĞIZ
"Makroekonomik istikrarın güçlendirilmesine yönelik öncelikli hedefimiz enflasyonu orta vadede kalıcı şekilde tek haneli rakamlara düşürmek ve fiyat istikrarını pekiştirmektir. Daha önceki dönemlerde olduğu gibi memur, işçi ve emekli vatandaşlarımızı enflasyonun olumsuz etkilerinden korumak refah seviyelerini artırmak önceliğimiz olmaya devam edecektir."