Üveit Nedir?

Gözde üveit, gözün iç tabakalarından biri olan üvea tabakasının iltihaplanmasıdır. Üvea tabakası, gözün orta tabakasını oluşturan ve iris (renkli kısım), koroid (göz bebeğinden retina tabakasına kadar uzanan kısım) ve siliyer cisimleri içeren bir yapıdır. Üveit, bu yapıların iltihaplanması sonucu ortaya çıkar.

Üveit nedir? Nasıl tedavi edilir?

Üveit, birçok farklı nedenle ortaya çıkabilir. En sık rastlanan nedenler arasında viral veya bakteriyel enfeksiyonlar, otoimmün hastalıklar (örneğin, romatoid artrit gibi), travma, göz içi yabancı cisimler, veya bazı sistemik hastalıklar (sarkoidoz gibi) bulunur. Belirtileri arasında gözde kızarıklık, ağrı, hassasiyet, bulanık görme, gözde şekil bozukluğu gibi durumlar yer alabilir.
Üveit nedir? Nasıl tedavi edilir?

Üveit neden olur?

Üveit, genellikle göz içi tabakalarından biri olan üvea tabakasının iltihaplanması sonucunda oluşur. Bu iltihaplanmanın nedenleri çeşitli olabilir:

  • Enfeksiyonlar: Viral, bakteriyel veya mantar enfeksiyonları üveitin önemli nedenlerindendir. Örneğin, herpes virüsü, toksoplazma gibi etkenler üveite yol açabilir.
  • Otoimmün Hastalıklar: Bazı otoimmün hastalıklar, vücudun kendi dokularına karşı bağışıklık sisteminin saldırması sonucu üveite neden olabilir. Örneğin, romatoid artrit, Behçet hastalığı, sarkoidoz gibi hastalıklar bu grup içindedir.
  • Travma: Göze gelen doğrudan darbe veya yabancı cisimler üveitin ortaya çıkmasına sebep olabilir.
  • Sistemik Hastalıklar: Bazı sistemik hastalıklar, özellikle bağ dokusu hastalıkları veya inflamatuar hastalıklar, üveite yol açabilir.
  • İdiyopatik: Bazı durumlarda üveit nedeni belli olmaksızın ortaya çıkabilir; bu durumda idiopatik üveit denir.

Üveit nedir? Nasıl tedavi edilir?

Üveit nasıl tedavi edilir?

Üveit tedavisinde kullanılan yöntemler, üveitin tipine, şiddetine ve altında yatan nedenlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Genel olarak üveit tedavisinde kullanılan bazı temel yaklaşımlar şunlardır:

İlaç Tedavisi:

  • Kortikosteroidler: Göz içindeki iltihabı azaltmak için kortikosteroid ilaçlar kullanılır. Bu ilaçlar göz damlası, göz merhemi veya ağız yoluyla alınabilir.
  • Immünsüpresif İlaçlar: Bazı durumlarda immün sistem aktivitesini baskılayan ilaçlar (örneğin, metotreksat, siklosporin gibi) kullanılabilir. Bu ilaçlar genellikle daha ciddi veya uzun süreli üveit vakalarında tercih edilir.
  • Antibiyotikler: Üveitin enfeksiyöz bir nedeni varsa, uygun antibiyotikler kullanılabilir.

Göz İçi Enjeksiyonlar: Bazı durumlarda, özellikle inflamasyonun yoğun olduğu vakalarda, göz içine kortikosteroid veya diğer ilaçların enjeksiyonu yapılabilir. Bu yöntem genellikle hastanın durumuna ve tedaviye yanıtına bağlı olarak kullanılır.

Haşlanmış yumurtanın faydaları nelerdir? Haşlanmış yumurtanın faydaları nelerdir?

Cerrahi Müdahale: Nadir durumlarda, özellikle göz içinde ciddi komplikasyonlar gelişmişse veya tedaviye dirençli durumlarda cerrahi müdahale gerekebilir. Örneğin, göz içindeki sıvıyı boşaltmak için yapılan vitrektomi gibi prosedürler uygulanabilir.

Altta Yatan Nedenin Tedavisi: Eğer üveitin altında yatan bir sistemik hastalık varsa (örneğin, romatoid artrit gibi), bu hastalığın tedavisine yönelik ilaçlar veya yöntemler de gerekebilir.

Editör: Gülizar Çiçek