İştahsızlık, genellikle altta yatan nedenlere bağlı olarak farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Ancak genel olarak iştahsızlık, fiziksel ve psikolojik nedenlerden kaynaklanabilir. İştahsızlık iki ana tipe ayrılabilir:

iştahsızlık neden olur

Fiziksel nedenlere bağlı iştahsızlık: Bu tür iştahsızlık, genellikle sağlık sorunlarına, tıbbi durumlara veya ilaçların yan etkilerine bağlıdır. Örneğin, enfeksiyonlar, mide-bağırsak sorunları, hormonal dengesizlikler, tiroid sorunları, kanser gibi ciddi hastalıklar iştahsızlığa neden olabilir. Ayrıca, bazı ilaçlar da iştahsızlık yapabilir.

çocuklarda işhatsızlık

Psikolojik nedenlere bağlı iştahsızlık: Stres, depresyon, anksiyete, duygusal travmalar gibi psikolojik faktörler, iştahsızlığa yol açabilir. Kişi, zihinsel veya duygusal olarak baskı altında hissettiğinde, iştahında azalma olabilir.

iştahsızlık hangi hastalığın belirtisi

İştahsızlık, genellikle birbiriyle ilişkili karmaşık faktörlerin bir sonucudur ve spesifik alt tipleri kesin olarak tanımlanmamıştır. Bununla birlikte, iştahsızlığın altta yatan nedenlerinin belirlenmesi ve uygun tedavinin başlatılması için tıbbi değerlendirme önemlidir.