Ankete katılan yöneticilerin %41'i, bu yıl içinde iş gücünü YZ ile değiştirmeyi umuyor. Mali açıdan faydalı olacağını düşünenlerin oranı ise %48'e kadar çıkıyor. Ancak, bu değişimin maaşları düşüreceğini düşünenlerin oranı da dikkat çekici bir şekilde yüksek. YZ'nin insan gücüne olan ihtiyacı azaltacağına inanan yöneticilerin oranı ise %45'e ulaşıyor.

Yapay Zeka-5

Ankette ortaya çıkan bir diğer önemli bulgu ise, yapay zekanın insanlar gibi görevleri başarılı bir şekilde yerine getirebileceğine olan güvenin artması. Ankete katılan yöneticilerin %40'ı, YZ'nin insan olmadan da verimli bir şekilde çalışabileceğine inanıyor.

Yapay Zeka Insanların Yerini Alabilir Mi

Ancak, yöneticilerin kendi pozisyonları için endişe duymaları da dikkat çekici. YZ'nin kendi pozisyonları için daha düşük maaşlar getirebileceğinden endişe duyan yöneticilerin oranı %50'yi buluyor. Ayrıca, %64'ü YZ'nin deneyimli yöneticilerin aynı seviyede üretkenlik sağlayabileceğine ya da belki de daha iyisini yapabileceğine inanıyor.

Google'dan Yeni Video Yapay Zeka Aracı Lumiere (1)

Anketin en çarpıcı sonuçlarından biri, yöneticilerin çoğunluğunun (%66) kendi rollerinde yapay zeka araçlarını kullanarak verimliliği artırmaya çalıştığını belirtiyor olması.

Google Işten Çıkarma Dalgası Yapay Zeka

Tüm bu gelişmelere rağmen, Beautiful.ai, YZ'nin işbirlikçi bir araç olarak kullanılabileceğine ve çalışanların daha fazla içerik oluşturmalarına yardımcı olabileceğine inanıyor. Ancak, insan denetiminin hala çok önemli olduğunu vurguluyorlar.

Google Yapay Zekayı Tercih Ediyor

Instagram, gizlilik odaklı yeni bir özellik üzerinde çalışıyor Instagram, gizlilik odaklı yeni bir özellik üzerinde çalışıyor

Sonuç olarak, yapay zekanın iş dünyasında nasıl bir rol oynayacağı konusundaki görüşler çeşitli olsa da işletmelerin YZ teknolojisini yaygın bir şekilde benimsemesi ve kullanması kaçınılmaz gibi görünüyor. Ancak, bu değişim çalışanlar arasında endişe yaratıyor ve gelecekteki işgücü dinamiklerini önemli ölçüde etkileyebilir.