Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Çaykara Belediyesi tarafından yapılmak istenilen millet bahçesinin iptali için dava açılmıştı.
Trabzon’un Çaykara ilçesinde yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Uzungöl’de Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Çaykara Belediyesi tarafından yapılmak istenilen millet bahçesinin iptali için dava açıldı.

Turizm merkezinde bulunan Yenimahalle’deki proje alanında yapılmak istenilen kamulaştırmaya itiraz eden Uzungöl Birlik Platformunca yerel mahkemede açılan dava istinafa taşındı. Samsun Bölge İdare Mahkemesi İkinci İdari Dava Dairesi’nde devam eden davada karar verildi.
Mahkemede davacı itirazının kabulü ile Trabzon İdare Mahkemesi'nin yürütmenin durdurulması talebinin reddi yolundaki kararının kaldırılmasına, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27/2. maddesi uyarınca dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına kesin olarak oy birliğiyle karar verildi.