Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nin aldığı bu karar, mirasçılıktan çıkarma yetkisinin vasiyetname ile kullanılabileceğini ortaya koydu.

Zengin bir ailenin tek kızının örneği üzerinden verilen kararda, evlatların aileleriyle iletişimini kesmesi, onları ziyaret etmemesi ve hatta hastalıklarında ilgilenmemesi durumunda mirastan reddedilebileceği belirtildi. Bu karar, aile içi ilişkilerdeki ihmalin ve ilgisizliğin miras haklarını etkileyebileceği önemli bir örnek olarak dikkat çekiyor.

Dava sürecinde anne tarafından açılan davada, iş yerlerinde geçimsizlik nedeniyle işten çıkarıldığı belirtilen anne, bu durumun mirastan çıkarılmasını haklı kılan sebepler olduğunu iddia etti. Davacı olan miras bırakan anne, kızının ziyaret etmemesi ve babasının kendisini ziyaret ettiği sırada sarf ettiği olumsuz sözlerin, Türk Medeni Kanunu'nun 510. maddesini ihlal ettiğini gerekçe gösterdi.

Mahkeme kararında, miras bırakan annenin ziyaret edilmediği ve baba tarafından kullanılan olumsuz ifadelerin, Türk Medeni Kanunu'nun 510. maddesine aykırı davranışlar olduğu vurgulandı. Bu gerekçeyle miras bırakanın, kızını mirastan çıkarmasının hukuki bir temele dayandığı belirtildi.

Babasının kızını ziyaret ettiği sırada sarf ettiği, "Ne işiniz var niye geldiniz?" şeklindeki sözleri ileri sürülen davada, tanık beyanları ve mahkeme tutanaklarına göre kızının babasının hastalığıyla ilgilenmediği ifade edildi.

Yargıtay, konuyla ilgili olarak şu ifadelerle son noktayı koydu: "Davalı kızın babası için 'yatacak mezar yeri var mı bu adamın' dediği; anne babasının kötü insanlar olduğunu söylediği, bu sebeple davacının ailevi görevlerini ağır bir şekilde ihlal ettiği gerekçesiyle, mirasçılıktan çıkardığı görülmektedir. Bölge Adliye Mahkemesi tarafından kararının kaldırılmasına oy birliği ile karar verildi."