Telepati, diğer adı ile uzaduyum olarak da bilinir.  Telepatik ilişkinin kurulması için iki kişi olması gerekir. Bu kişilerden birisi yoğun düşüncelerle diğer kişiyi düşünürse ve karşıdaki kişi de bu düşünceyi algılayabilirse telepatik ilişkinin kurulduğundan söz edilir.

Telepati Nedir Nasıl Yapılır

Telepati nasıl yapılır?

Telepati yapmak için doğuştan yatkınlık gereklidir. 

Telepati insanların hep ilgisini çeken bir konu olmuştur. Telepatinin değişik şekilde tarifleri yapılmaktadır. Telepatiyi bir kişinin beyninden geçenleri veya çok uzakta geçen bir olayı arada hiçbir araç ya da duygusal hiçbir bağlantı olmaksızın algılama yeteneği olarak tanımlamak mümkündür.

Telepati yöntemi için yapılan en bilindik iki yöntem Ganzfeld uyarımı ve Zener kartları bulunmaktadır.