Bir gece, kırk günlük bir bebeği çöplükte bulmaları, onların kaderini değiştirir. Bu olayla başlayan hikaye, "Köksüzler"den "Ateş Kuşları"na dönüşmelerini ve zorluklara, acılara ve kaderlerine karşı nasıl direndiklerini anlatır.