İnşaatı ise 9 Ekim 1944'de görkemli bir temel atma töreni ile başladı. Anıtkabir'in inşası 9 yıllık bir süre içinde 4 aşamalı olarak yapılmıştır.

Toprak seviyesi ve aslanlı yolun istinat duvarının yapılmasını kapsayan birinci kısım inşaata 9 Ekim 1944'te başlamış ve 1945'te tamamlanmıştır.

Anıtkabir ne zaman yapıldı? Anıtkabir hakkında kısa bilgiler… - Milliyet  Çocuk

Üçüncü ve dördüncü kısım ne zaman yapıldı!

Mozole ve tören meydanını çevreleyen yardımcı binaların yapılmasını kapsayan ikinci kısım inşaat 29 Eylül 1945'te başlamış, 8 Ağustos 1950'de tamamlanmıştır. 

Anıtkabir üçüncü kısım inşaatı, anıta çıkan yollar, merdiven basamaklarının yapılması 1950 yılında tamamlanmıştır.

Şeref holü döşemesi, tonozlar alt döşemeleri ve şeref holü çevresi taş profilleri ile saçak süslemeleri, dördüncü kısım inşaat 20 Kasım 1950'de başlamış ve 1 Eylül 1953'te bitirilmiştir.