2013-2018 yılları arasında Ulusal Sağlık Görüşme Anketi’ne katılan 172.321 kişinin verilerini inceleyen yeni bir araştırma, tutarlı ve yüksek kaliteli uyku ile yaşam süresinin uzaması arasında güçlü bir bağlantı olduğunu ortaya koyuyor.

Kaliteli Uyku Ömrü 4.7 Yıl Uzatıyor

Araştırmacılar, verileri Aralık 2019’a kadar olan Ulusal Ölüm Endeksi ile karşılaştırmış ve sürekli olarak iyi uyuduğunu bildiren bireylerin, yaşam süresini etkileyebilecek diğer faktörler kontrol edildiğinde bile, yedi ila sekiz saatlik uyku elde etmek için mücadele edenlerden daha uzun yaşama olasılığının yüksek olduğunu buldular.

Çalışma, iyi uykunun potansiyel olarak yaşam süresini erkeklerde 4,7 yıl, kadınlarda ise 2,4 yıl artırabileceğini öne sürüyor.

Araştırmacılar, Amerikan Kardiyoloji Koleji kılavuzlarına dayanarak beş düşük riskli uyuma faktörü belirledi:

  • Her gece yedi ila sekiz saat uyumak.
  • Haftada en fazla iki kez uykuya dalma sorunu yaşamak.
  • Haftada iki kereden fazla uzun uyuma sorunu yaşamamak.
  • Uyku ilacı kullanmıyor olmak.
  • Haftada en az beş gün uyandığında kendini iyi dinlenmiş hissetmek.

Beş düşük riskli uyku faktörünün tamamını sergileyen katılımcılar, faktörlerin hiçbirini veya sadece birkaçını sergilemeyenlere kıyasla daha uzun bir yaşam beklentisi gösterdiler.

Anket, potansiyel olarak öznelliği de beraberinde getiren, kendi kendine bildirilen verilere dayansa da, genel eğilim uyku kalitesi ile artan yaşam beklentisi arasında sağlam bir ilişkiye işaret ediyor.

Çalışma, genel sağlık ve uzun ömür için tutarlı ve yüksek kaliteli uyumaya öncelik vermenin önemini vurguluyor. Yedi ila sekiz saat uyumak, uyuma bozukluklarını en aza indirmek, uyku ilaçlarına bağımlılıktan kaçınmak ve iyi dinlenmiş hissederek uyanmak gibi bu düşük riskli uyku faktörlerini anlamak ve rutine dahil etmek, uyuma kalitesinin artmasına katkıda bulunabilir ve potansiyel olarak daha uzun, daha sağlıklı bir yaşam sağlayabilir.