Hekimler Gazze için yürüdü Hekimler Gazze için yürüdü

TOYŞAD Başkanı Gökalp Şentürk Urumçi Katliamı’nın 15. yıldönümünde bir açıklama yaptı. Açıklamada;

Doğu Türkistan’ın Urumçi vilayetindeki katliam bütün şiddeti ve vahşeti ile devam ederken Türkiye’den ve dünyanın değişik ülkelerinden Çin vahşetini kınayan(sadece kınayan) sesler yükseldi. Bu esnada Doğu Türkistan’ın Urumçi vilayetinde Müslüman Türk kanına susamış Çinli canilerin insanlık dışı cinayetleri olanca hızı ile devam etti. Kısa zamanda Kaşgar’a kadar da sıçradı. Orada da gösteriler, kanlı olaylar, gece yarısı ev baskınları, yargısız infazlar ve suçsuz yere keyfi tutuklamalar gerçekleştirilmeye başlandı. Urumçi’de başlayan bu vahşet Kaşgar’dan sonra bütün Doğu Türkistan sathına yayılma eğilimi gösterdi. Çin işgal idaresi birçok Çin asker ve polislerine sivil kıyafetler giydirerek ve ellerine de tek tip üretilmiş sopalar tutuşturarak sokaklara salıverdiler. Çin işgal idaresinin oluşturduğu bu “özel linç ekipleri” Doğu Türkistan Türklerini yaşlı, kadın ve çocuk ayrımı yapmaksızın sokak aralarında kıstırmak suretiyle linç ederek vahşice katletmeye başladılar.   
 Çinli katil ve kundakçılar tarafından Ateşe verilen Türk ev ve işyerleri kül haline gelirken Ürümçi sokakları Doğu Türkistan Türklerinin cesetleri ile doldu. Urumçi’de kan ve gözyaşı adeta sel olup aktı. Feryatlar arşa yükseldi. Urumçi tam anlamı ile bir cehenneme döndü… 
Bazı görgü tanıklarının ifade ettiklerine göre, gece yarıları kamyonlara adeta balık istifi gibi doldurulan Doğu Türkistan Türklerinin cesetleri şehir dışında bir yere götürülerek kepçe ile açılan çukurlara toplu şekilde doldurulduktan sonra yakıldılar. 

Urumçi Katliamı 15. Yılında
Bütün bunlar yarım asırdan fazla bir zamandır Çin işgalcileri tarafından bütün Doğu Türkistan sathında uygulana gelen tipik Çin barbarlıklarındandır… 
Fakat bu Çin barbarlıklarından daha da tehlikeli olan ise, tarih boyunca bütün dünya milletlerince de biline gelen bu Çin vahşetlerine sözde medeni, modern ve hümanist oldukları ile övünen dünya devletlerinin Çin’e karşı yeterli ve etkili olacak türden her hangi bir tepki göstermemekte olmalarıdır.
Birçok batılı devletlerin ve dünyanın jandarmalığına soyunan küresel güçlerin Çin ile ideolojik ayrılıkları da bulunmasına rağmen Çin’in Doğu Türkistan Türklerine yönelik olarak uyguladığı şiddet, işkence, sürgün, asimilasyon, ırki aşağılama, soykırım ve daha akla gelebilecek he türlü melanetlerine göz yummalarının sebebi nedir?

  • 1.sebebi ekonomik çıkarlar,
  • 2. sebebi de Doğu Türkistanlıların Türk ırkına mensup ve İslam inancına sahip olmalarıdır. 

Urumçi Katliamı 15. Yılında

Halkları Türk ve Müslüman olmayan devletlerin, Çin’in Doğu Türkistan Türklerine uyguladıkları katliamlara karşı lakayt davranmaları bir ölçüde normal karşılanabilir. Çünkü bu devletlerin birçoklarının ellerine geçirdikleri ilk fırsatta Müslüman Türklerden atalarının öcünü alma ihtirası içinde olduklarını biliyoruz. 
Fakat Çin ile yıllık 150 milyar dolar tutarında ticari anlaşmaları bulunan, devamlı surette İslam kardeşliğinden, barış ve adaletten söz eden İslam ülkelerinin ve özellikle de Türkiye’nin Çin’in insanlık dışı katliamları karşısında adeta eli kolu bağlı bir vaziyette parmağını dahi oynatmaksızın sessiz ve kayıtsız durmaları oldukça düşündürücüdür. 
Doğu Türkistan’daki Çin mezalimi ile ilgili olarak sadece yılda bir defa yaldızlı ve lüks salonlarda adeta ”mangalda kül bırakmayan” türden nutuklar atmak, ne Müslüman olmakla ne Türk olmakla, ne barış ve demokrasiden yana ve ne de insan olmakla bağdaşan bir davranıştır. Çünkü bütün bu kavramlar ayrı, ayrı mesuliyetleri içinde barındıran kavramlardır.     

Urumçi Katliamı 15. Yılında

Doğu Türkistan Türkleri Ülkelerinin Coğrafi konumu sebebiyle Çin ile asırlardır yan yana yaşamış, zaman, zaman çatışmalar yaşamış, bazı dönemlerde Çin tarafından işgal edilmiş, zaman, zaman da istiklallerini ilan ederek bağımsız devletler kurmuşlardır. Bu devletler kurulurken de sayısız şehitler vermişlerdir. Fakat son 61 yıldır da Çin işgali altında var olma ve istiklallerini yeniden elde etme mücadelesi vermekte olan Doğu Türkistan Türkleri, karşı karşıya bulundukları bütün zorluklara rağmen asla ve asla hiçbir zaman ümitsizliğe düşmemişlerdir. 
 

Editör: Gülizar Çiçek