Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ve Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), temmuz ayında asgari ücrete zam yapılmamasına ilişkin ortak bir basın açıklaması düzenledi. Toplantı, TÜRK-İŞ Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi ve DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın katılımıyla yapıldı.

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, asgari ücrete zam yapılmamasını eleştirerek, geçim şartlarının iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı. Üç konfederasyon, ortak hazırladıkları 10 maddelik bildiri ile taleplerini kamuoyuna sundu.

1. Vergide Adalet:
Ücretliler için gelir vergisi tarifesinin ilk diliminin 110 bin TL olarak belirlenmesi gerektiği belirtildi. 2002 yılında brüt asgari ücret, asgari ücretin 17 katıydı. Günümüzde bu oran 5 kata kadar gerilemiştir. İşçiler yılda 1,5 aylık ücretlerini vergi olarak ödemekte ve ellerine geçen net tutar azalmakta, bu da refahlarının düşmesine neden olmaktadır. Vergi sistemi, gelir adaleti göz önünde bulundurularak yeniden tasarlanmalıdır.

2. Enflasyonla Mücadele:
Ücretleri düşük tutarak enflasyonla mücadele edilemeyeceği ifade edildi. İşçi, memur ve emekli maaşları TÜİK'in hesaplamalarına göre artırılıyor, ancak yaşanan enflasyonla hesaplanan enflasyon arasında büyük bir fark var. Henüz zamlar ücretlere yansımadan elektriğe yüzde 38 zam yapıldı.

3. Asgari Ücret:
Asgari ücretin acilen artırılması gerektiği vurgulandı. Çalışanların neredeyse yarısı asgari ücret seviyesinde ücret almakta. Asgari ücret istisnai olması gerekirken, artık ortalama ücret haline gelmiştir. Yüksek enflasyonun sebebi işçilerin değil, sermayenin kâr hırsıdır. İşçilerden enflasyonu düşürmek için fedakârlık beklenemez; işçiler enflasyonun mağdurudur.

4. Kamuda Ücret Dengesi:
Kamuda ücret dengesizliğinin sona erdirilmesi gerektiği belirtildi. Ücret farkı hat safhada ve bu dengesizlik giderilmelidir.

5. Emekliler:
En düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesinde olması gerektiği ifade edildi. Milyonlarca emekli, asgari ücretin çok altında aylık almakta ve emekli aylıkları hesaplanırken büyümenin tümüyle hesaba katılması gerektiği vurgulandı.

6. Sendikal Örgütlenme:
Sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması gerektiği belirtildi. Mevzuatta yer alan düzenlemelere rağmen sendika üyesi olan işçilerin topluca işten çıkarılmasının önüne geçilmelidir.

7. Taşeron İşçiler:
696 KHK'nin kapsamı dışındaki taşeron işçilerin derhal kadroya alınması gerektiği ifade edildi. Bu işçilerin sürekli kadroya geçirilmesi ve kamuda taşeron işçi statüsüne son verilmelidir.

8. Tasarruf Tedbirleri:
Tasarruf tedbirleri gerekçesiyle çalışanların haklarının aşındırılmaması gerektiği belirtildi. Tasarruf adı altında işçinin emeğinin karşılığı olarak hak ettiği ücretten kesinti yapılması ve sosyal haklarının azaltılması kabul edilemez.

Erdemir Madencilik Sivas'ta altın rezervi tespit etti Erdemir Madencilik Sivas'ta altın rezervi tespit etti

9. Meslek Hastalıkları:
İnsan onuruna yakışan bir çalışma için mesleki hastalıkları azaltan ve çalışma şartlarını iyileştiren bir sistem yaratılması gerektiği ifade edildi.

10. Ayrımcılık:
Çalışma hayatında ayrımcılığın sona erdirilmesi gerektiği vurgulandı.

Editör: Elif Erbay