Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ülke nüfusu hızla yaşlanıyor. 2023'te 65 yaş ve üzeri nüfus 8.722.806 kişiye yükseldi. Bu nüfusun 3.880.356'sı erkek, 4.842.450'si ise kadındı.

Yaşlı nüfus oranı, 1935'te %3,9 iken, 1950'de %3,3, 1970'te %4,4, 2000'de %5,7 olarak hesaplandı. Oranlar 2010'da %7,2'ye çıktı ve bu tarihten itibaren artmaya devam etti. 2020'de %9,5'e ulaşan oran, 2023'te %10,2'ye yükseldi, böylece tarihte ilk kez çift hanelere ulaşıldı.

Yaşlı nüfusa ilişkin olarak İstanbul, 1.238.899 kişiyle en yüksek sayıya sahipti. Bu nüfusun 707.114'ü kadın, 531.785'i erkekti. İstanbul'u 576.209 yaşlıyla Ankara ve 573.856 kişiyle İzmir takip etti.

Türkiyenin En Kalabalık Ilçesi-1

En az yaşlı nüfusa sahip iller ise sırasıyla 10.365 kişiyle Bayburt, 11.564 kişiyle Hakkari ve 12.341 kişiyle Kilis olarak kaydedildi.

İstanbul'un yaşlı nüfusu, diğer illerin toplam nüfuslarını geride bıraktı. İstanbul'un yaşlı nüfusu, Denizli, Sakarya, Muğla, Eskişehir, Malatya, Tekirdağ ve Aydın gibi 65 ilin toplam nüfusunu aştı.

TÜİK açıkladı, 2023’te İstanbul’dan kaç kişi göç etti? TÜİK açıkladı, 2023’te İstanbul’dan kaç kişi göç etti?

Türkiye'nin ortanca yaşı da artıyor. 2013'te 30,4 olan ortanca yaş, 2023'te 34'e yükseldi. En yüksek ortanca yaş değeriyle Sinop öne çıktı (%42,8), bunu 42,4 ile Giresun ve Kastamonu izledi. En düşük ortanca yaş ise Şanlıurfa'da (%21,2) görülürken, Şırnak'ta 22,7, Ağrı'da ise 24 olarak belirlendi.