Türk Traktör tarafından KAP’a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Şirketimizin üyesi olduğu işveren sendikası Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında 1 Eylül 2023 - 31 Ağustos 2025 dönemini kapsayan Grup Toplu İş Sözleşmesi Anlaşma Tutanağı'nın imzalandığı hususu MESS tarafından bildirilmiştir.

Anlaşma uyarınca özetle;

- İlk 6 ay için saat ücretleri 65 TL'nin altında olan çalışanların saat ücretleri 65 TL'ye getirilecek; bunun üzerine tüm çalışanlara % 32 oranında nispi zam ve sonrasında 30 TL/saat maktu zam uygulanacaktır. Devamında kıdem süresinin her tam yılı için bir defaya mahsus olmak üzere saat ücretlerine 30TL/saati geçmemek üzere 2 TL/saat kıdem zammı uygulanacaktır.

- İkinci 6 ay için 1 Mart 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, % 30 (01.09.2023-29.02.2024 tarihleri arasındaki TÜFE oranının % 30'un üstünde çıkması halinde aradaki fark ücret artış oranına eklenecektir) oranında zam uygulanacaktır.

- Üçüncü 6 ay için TÜFE + 3 puan ve dördüncü 6 ay için TÜFE oranında ücret artışı yapılacaktır.

- Tüm sosyal yardımlarda birinci yıl için % 140 oranında, ikinci yıl için yıllık TÜFE oranında artış yapılacaktır.”