Türk-İş, ocak ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

2024 yılının başında, Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için gıda harcamalarının aylık tutarı, açlık sınırı olarak belirlendi. Bu tutar, 15.048,89 TL olarak kaydedildi.

Aynı dönemde, gıda harcamalarıyla birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık gibi zorunlu diğer aylık harcamaların toplamı ise yoksulluk sınırını oluşturdu. Bu sınır, 49.019,19 TL olarak hesaplandı.

Bekâr bir çalışanın yaşam maliyeti ise aylık 19.630,40 TL'ye yükseldi.

MUTFAK ENFLASYONU HIZ KESMİYOR

TÜRK-İŞ'in verilerine göre, gıda fiyatlarındaki artış hız kesmedi. Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda harcamalarındaki asgari artış oranı bir önceki aya göre yüzde 4,27 olarak kaydedildi. Son on iki ayda ise bu oran yüzde 69,76 olarak belirlendi. On iki aylık ortalamalara göre ise değişim oranı yüzde 79,44 olarak hesaplandı.