Yeni yıla ilişkin İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli'ndeki ürünlerin ithalatında uygulanacak vergi hadleri belirlendi.

İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli'nin, 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe konulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Söz konusu Gümrük Tarife Cetveli'nde, canlı hayvanlar, hayvansal ve bitkisel ürünler, hayvansal, bitkisel ve mikrobiyal katı ve sıvı yağlar, hayvansal ve bitkisel mumlar, gıda sanayi müstahzarları, meşrubat, alkollü içkiler ve sirke, tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş maddeler, mineral maddeler, kimya sanayi ve buna bağlı sanayi ürünleri, plastikler ve kauçuk ile bunların mamulleri, ham postlar ve deriler, kösele, kürk, çanta, ağaç ve ahşap eşya, odun kömürü, mantar, hasır, sepet, odun veya diğer lifli selülozik maddelerin hamurları, kağıt ve karton ile bunların mamulleri ve geri kazanılmış halleri, dokumaya elverişli maddeler, ayakkabılar, şemsiyeler, baston, kemer, taş, alçı, çimento, cam, seramik mamulleri, kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli ve adi metaller, makineler ve mekanik cihazlar, elektrik malzemeleri, görüntü ve ses kaydediciler, nakil vasıtaları, optik, tıbbi, cerrahi alet ve cihazlar, silahlar ve mühimmat, muhtelif mamul eşya, sanat eserleri, koleksiyon eşyası ve antikalar gibi başlıklarda toplanan ürünlerin, ithalatında uygulanacak vergi hadleri belirlendi.