E-devlet üzerinden Türkiye aile destek programı, doğum yardımı, gıda yardımı, yakacak yardımı, doğal gaz desteği, elektrik faturası desteği gibi pek çok yardıma başvurabilirsiniz. Bu yardımlara başvurular e-Devlet üzerinden yapılıyor. 

İşte e-Devlet sosyal yardımları ve başvuru şartları...

TÜRKİYE AİLE DESTEK PROGRAMI NE KADAR, BAŞVURU ŞARTLARI

Aşırı yoksulluk sınırının altında kalan vatandaşlarımızın sosyal yardım sistemine dâhil edilerek aşırı yoksulluktan kurtulmaları ve çalışan yoksulluğu, emekli yoksulluğu gibi durumlarla karşılaşan vatandaşlarımız ile düzenli sosyal yardım programlarımız özelinde belirlenen tematik şartları taşımadığı için bu yardımlardan faydalanamayan belirli bir gelir seviyesinin altındaki vatandaşlarımızın da desteklenmeleri amacıyla yürütülen yardım programı kapsamında yalnızca gelir kriteri dikkate alınmak suretiyle 3294 sayılı Kanun kapsamındaki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza nakdi destek sağlanmaktadır.

3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olup hane içinde kişi  başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (2023 yılı için 3.800,78 TL) az olan haneler (hanesinde memur, noter ve muhtar bulunanlar hariç) faydalanabilmektedir.

Program kapsamında hane içinde kişi başına düşen aylık geliri;

• 450 TL ve altı olan hanelerimize aylık 1.250 TL,

• 450 TL üzeri – 911,15 TL ve altında olan hanelerimize aylık 1.100 TL,

• 911,15 TL üzeri – 1.372,30 TL ve altında olan hanelerimize aylık 950 TL,

• 1.372,30 TL üzeri – 3.800,78 arasında olan hanelerimize ise aylık 850 TL ödeme yapılmaktadır.

Çocuk Bileşeni kapsamında;

• 1-2 çocuklu hanelere 350 TL,

• 3 çocuklu hanelere 450 TL,

• 4 çocuklu hanelere 550 TL,

• 5 ve üzeri sayıda çocuk bulunan hanelere 650 TL ek ödeme yapılmaktadır.       

Ödemeler 1 yıl süreyle aylık olarak yapılacaktır.

DOĞUM YARDIMI NE KADAR, BAŞVURU NASIL YAPILIR?

15.05.2015 tarihi ve sonrasında canlı doğum gerçekleştiren Türk vatandaşlarına ve Mavi Kart sahiplerine doğum yardımı yapılmaktadır.

Başvuru önceliği annenindir. Annenin Türk vatandaşı/Mavi kartlı ya da sağ olmaması halinde, başvuru aynı şartları taşıyan baba tarafından yapılmaktadır.

Yurt içinde ve yurt dışında 15.05.2015 tarihinde ve sonrasında canlı doğum gerçekleştiren Türk vatandaşları ve Mavi Kart sahipleri faydalanabilmektedir.

• Birinci çocuk için 300 TL

• İkinci çocuk için 400 TL

• Üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL              

Ödemeler tek seferliktir.

ÇOKLU DOĞUM YARDIMI NEDİR, NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Çoklu doğum ile dünyaya gelen 0-2 yaş aralığında çocukların bulunduğu ihtiyaç sahibi hanelerin beslenme ve öz bakım ihtiyaçlarının desteklenmesine yöneliktir. Başvuru yapan kişi, anne veya anne adına baba ya da kanuni temsilci olmalıdır. Hane içinde kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (3.800,78 TL) az olan haneler faydalanabilmektedir.

Ödemeler 400 TL olarak her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılmaktadır.

GIDA YARDIMI NE KADAR, BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

3294 sayılı Kanun kapsamındaki ihtiyaç sahibi ailelerin gıda gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başta Ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesinde  olmak üzere ve yıl boyunca ihtiyaç olması halinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından gıda yardımı yapılmaktadır.

3294 sayılı Kanun kapsamındaki sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi haneler ile sosyal güvencesi olan ancak hane  içinde kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (2023 yılı için 3.800,78 TL) az olan haneler faydalanabilmektedir.

Kimlik Belgesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından ihtiyaca göre belirlenmektedir.

Ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesinde ve ihtiyaç olması halinde yıl boyunca yardım yapılabilmektedir.

YAKACAK YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, KİMLER FAYDALANABİLİR?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından 3294 sayılı Kanun kapsamındaki ihtiyaç sahibi hanelere temin edilen kömürün ulaştırılması şeklinde yakacak yardımı yapılmaktadır.

3294 sayılı Kanun kapsamındaki sosyal güvencesi olmayan  ihtiyaç sahibi haneler veya sosyal güvencesi olan ancak hane  içinde kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3’ünden  (2023 yılı için 3.800,78 TL) az olan haneler faydalanabilmektedir.

Hanelere dağıtılacak kömür miktarı bölgenin iklim koşulları, geçmiş yıllara ait dağıtım miktarları ve kömürün ısıl değerleri dikkate alınarak 2023 kömür döneminden itibaren Bakanlığımızca belirlenecektir. Kış ayları öncesinde belirlenen sevkiyat programına göre teslimatlar gerçekleştirilmektedir.

DOĞAL GAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, DOĞAL GAZ DESTEĞİ NASIL ALINIR?

3294 sayılı Kanun kapsamında olan veya dönemsel ihtiyaç sahibi olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda oldukları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca belirlenen hanelere doğal gaz tüketim desteği sunulmaktadır.

e-Devlet Kapısı üzerinden resmi ikamet adresine kayıtlı mesken türü doğal gaz aboneliğine sahip kişiler başvurabilmektedir.

Belirlenen başvuru döneminde e-Devlet Kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunan Türk Vatandaşlarından doğal gaz arzı sağlanan ilçe/ beldede ikamet eden ve e-Devlet başvuru sürecinde seçtiği, kullanımda olan mesken türünde adına kayıtlı ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı doğal gaz aboneliği bulunan kişilerden ön eleme kriterlerini geçen ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca hak sahipliği kararı verilen kişiler faydalanabilmektedir. 

Başvuru için gerekli evraklar şöyle:

 • Kimlik Belgesi
 • Resmi ikamet adresine kayıtlı mesken türü aboneliğe haiz doğal  gaz faturası/ön ödemeli sayaç kartı

Tutarlar bölgenin iklim koşullarına göre ısıl harita temel alınarak hazırlanan liste kapsamında hane başı yıllık 900 TL ila 2.500 TL arasında değişkenlik göstermektedir.

Isıl harita baz alınarak belirlenen tutarlar Genel Müdürlükçe belirlenen uygun ödeme dönemlerine göre iki eşit taksitte gerçekleştirilmektedir.

ELEKTRİK DESTEĞİ YARDIMI NASIL ALINIR, BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Program iki bileşenden oluşmaktadır;

 • Asgari Elektrik Tüketim Desteği Bileşeni: 3294 ve 2022 sayılı Kanunlar kapsamındaki düzenli sosyal yardım programlarından faydalanan ihtiyaç sahibi hanelere
 • Tıbbi Cihaz Elektrik Sarf Desteği Bileşeni: Kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı hasta vatandaşların bulunduğu ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca  ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen haneler ile 2828 sayılı Kanun kapsamında evde bakım aylığı alan ve kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan hanelerden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olarak tespit edilen hanelere elektrik tüketim desteği sağlanmaktadır.
 • Herhangi bir kuruma başvuru yapılmasına gerek olmayıp, hak sahiplerinin Kimlik Belgesi ve elektrik faturası ile PTT şubesine gitmeleri yeterlidir.
 • Tıbbi cihaz elektrik sarf desteği bileşeni için hak sahibi ya da fayda sahibinin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurusu gerekmektedir.
 • 3294 ve 2022 sayılı Kanunlar kapsamında düzenli sosyal yardım almaya ilişkin verilmiş hak sahipliği kararı devam eden haneler ile
 • Tıbbi cihaz elektrik sarf desteği bileşeni için, kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan ve ihtiyaç sahibi olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca tespit edilen hastaların bulunduğu haneler ile 2828 sayılı Kanun kapsamında evde bakım aylığı alan ve kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan hanelerden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olarak tespit edilen haneler faydalanabilmektedir.   

Başvuru için gerekli belgeler:

 • Kimlik Belgesi
 • Mesken Tipi Elektrik Faturası
 • Kronik Hastalığı Nedeniyle Tıbbi Cihaza Bağlı Hastanın Sağlık Raporu     

Elektrik faturası desteği yardım tutarları:

 • 1-2 kişilik hanelere aylık 75 kWh (112,63 TL)
 • 3 kişilik hanelere aylık 100 kWh (150,17 TL)
 • 4 kişilik hanelere aylık 125 kWh (187,71 TL)
 • 5 ve daha fazla kişilik hanelere aylık 150 kWh (225,25 TL)
 • Kronik hastaların bulunduğu hanelerde hasta başına aylık 150 kWh (225,25 TL) karşılığı tutarınca destek sağlanmaktadır.

Ödemeler aylık yapılmaktadır.

ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR? ENGELLİ AYLIĞI ŞARTLARI, BAŞVURUSU

Sosyal güvencesi olmayan ve hane içinde kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (2023 yılı için 3.800,78-TL) az olan vatandaşlarımıza yapılan yardımlardır.

18 yaş üstü engelli kişiler  ile bu kişilerin vasi veya vekili %40 ve üstü engelli raporu olan vatandaşlar faydalanabilmektedir.    

Başvuru için gerekli belgeler:

 • Kimlik Belgesi
 • Sağlık Kurulu Raporu (20.02.2020 tarihi sonrası sağlık kurulu raporları elektronik olarak temin edildiğinden bu tarihten sonra düzenlenmiş raporlar talep edilmemektedir.)

Ödemeler;

 • %40-%69 arası engelli aylığı 1.874,58 TL,
 • %70 ve üzeri engelli aylığı  2.811,86 TL  

Şeklinde aylık yapılmaktadır.

EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLARA YÖNELİK DÜZENLİ NAKİT YARDIM PROGRAMI     

Hanede sosyal güvencesi olan birey bulunmayan, 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan ve son resmi nikahlı eşini kaybetmiş kadınlara yöneliktir.

Son resmi nikahlı eşini kaybetmiş kadınlar, son resmi nikahlı eşini kaybetmiş  3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan kadınlar faydalanabilmektedir. Ödemeler 1.000 TL şeklinde her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılmaktadır.

ÖKSÜZ VE YETİM YARDIMI BAŞVURUSU, ÖKSÜZ VE YETİM YARDIMI NE KADAR?

3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan annesi, babası veya her ikisi de vefat etmiş çocuklar için yapılan nakdi yardımlardır.      Anne vefat etmiş ise  baba, baba vefat etmiş ise anne, her ikisi de vefat etmiş ise çocuğa bakan kişi başvurmalıdır. Annesi, babası veya her ikisi de vefat etmiş 3294 sayılı Kanun kapsamındaki ihtiyaç sahibi  çocuklar faydalanabilmektedir.  Ödemeler 600 TL şeklinde her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılmaktadır.

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERE YÖNELİK YARDIMLAR

Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü veya ilgili kamu kurumlarınca Genel Müdürlüğümüze vefat veya yaralı bilgisi iletilen kişilere yapılacak yardımlar ile şehit yakınları ve gazilerin muhtelif ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla yapılan yardımları kapsamaktadır.

Şehit yakını ve gaziler başvuruda bulunabilir. Bununla birlikte vefat ve yaralı bilgisi iletilen kişilerin ihtiyaçlarına yönelik kaynak aktarımları başvuru veya talep beklenmeksizin re'sen gerçekleştirilmektedir.

Hanelerin sosyal güvenlik kapsamında olup olmadığı ile muhtaçlık durumlarına bakılmaksızın kapsamda belirtilen kişiler faydalandırılmaktadır.

Başvuru için gerekli evraklar şu şekilde:

 • Kimlik Belgesi
 • Şehit Yakını ve Gaziler Genel Müdürlüğü veya ilgili kamu kurumlarınca Genel Müdürlüğümüze vefat/yaralı bilgisi iletilmesi durumunda başvuru, evrak vb. herhangi bir işlem beklenmeksizin ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına aktarım gerçekleştirilmektedir.
 • Muhtelif yardımlar ile tedavi gören yaralılara yönelik ulaşım ve barınma yardımı kapsamında yapılan yardımlarda tutar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından ihtiyaca göre belirlenmektedir.
 • Vefat ve yaralı bilgisi iletilen kişiler için 50.000 TL’yi geçmeyecek şekilde kaynak aktarımı gerçekleştirilmektedir. Kapsamdaki kişilerin acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla ivedilikle gerçekleştirilmektedir. Vefat ve yaralı bilgisi iletilenlere yönelik kaynak aktarımları tek seferliktir.

Vefat Yardımı

3294 sayılı Kanun kapsamında bulunan ve 15 Nisan 2022 tarihi ve sonrasında yakını/yakınları vefat eden Türk vatandaşlarına yönelik yardım programıdır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca bulundukları yerdeki Belediyelerden her hafta alınan vefat listeleri çerçevesinde Bütünleşik Sistemde kayıtlı ve sosyal yardım alan haneler tespit edilerek vefat eden kişinin hanesindeki bir yakınına Vefat Yardımı yapılmaktadır.

Bununla birlikte, Belediyeler tarafından listelerin gönderilmesi beklenmeksizin vefat eden kişinin bir yakını tarafından da “Ölüm Belgesi” sunulmak şartıyla yardım başvuru süreci başlatılabilmektedir. Yakınları vefat eden 3294 sayılı Kanun kapsamındaki Türk vatandaşları faydalanabilmektedir. Başvuru için kimlik belgesi yeterlidir.

Kişi kendi başvuru yapacaksa yakınına ait Ölüm Belgesi gerekmektedir. Ödemeler 1.623,94 TL olarak tek seferliktir.

DİĞER YARDIM ÖDEMELERİ İÇİN TIKLAYINIZ