ŞİZOFRENİ NEDİR?

Şizofreni, kronik ve şiddetli bir ruh hastalığıdır. Genellikle genç erişkinlik döneminde ortaya çıkar ve bireyin düşünme şeklini, duygularını ve davranışlarını ciddi şekilde etkiler. Şizofreni, gerçeklikten kopma, anormal düşünce desenleri, duygu durum bozuklukları ve algısal yanılgılar gibi belirtilerle karakterizedir.

Şizofreni nedir? Nasıl tedavi edilir?


ŞİZOFRENİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Şizofreninin belirtileri genellikle üç ana kategoride incelenir: pozitif belirtiler, negatif belirtiler ve bilişsel belirtiler. İşte her bir kategoriden öne çıkan belirtiler:

 • Pozitif Belirtiler:
 1. Hallüsinasyonlar: Gerçekte olmayan sesler duyma (örneğin, seslerin konuştuğunu veya biri tarafından yönlendirildiğini hissetme), görme, dokunma, koku alma veya tat alma deneyimleri yaşama.
 2. Sanrılar: Gerçekte olmayan inançlar veya yanlış kavramalar. Örneğin, kişinin kendisini büyük bir figür olarak görmesi veya birilerinin kendisine zarar vermek istediğini düşünmesi gibi.

Şizofreni nedir? Nasıl tedavi edilir?

 • Negatif Belirtiler:
 1. Duygusal ifade eksikliği: Duygusal tepkilerde azalma veya duygusal ifadelerin sınırlanması.
 2. Sosyal geri çekilme: Sosyal etkileşimlerde azalma, sosyal ilişkilerde zorluklar yaşama.
 3. İşlevsellikte azalma: Günlük aktivitelerde zorlanmalar, iş veya okul performansında düşüş.
 • Bilişsel Belirtiler:
 1. Dikkat ve odaklanma zorlukları: Zihinsel görevleri tamamlamakta zorluk çekme, dikkati sürdürmede güçlük.
 2. Bellek bozuklukları: Kısa süreli bellek problemleri, yeni bilgileri öğrenme güçlüğü.
 3. Düşünce organizasyonunda bozulma: Mantıklı düşünme ve düşünceyi organize etme zorluğu.

Şizofreni nedir? Nasıl tedavi edilir?

ŞİZOFRENİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Şizofreni tedavisinde genellikle bir multidisipliner yaklaşım takip edilir. Tedavi planı bireyin semptomlarının ciddiyetine, yaşam tarzına ve kişisel tercihlerine göre özelleştirilir. İşte şizofreni tedavisinde kullanılan ana yöntemler:

Biberiyenin faydaları nelerdir? Biberiyenin faydaları nelerdir?
 • Antipsikotik İlaçlar (Nöroleptikler): Şizofreninin pozitif belirtilerini (hallüsinasyonlar, sanrılar gibi) kontrol altına almak için antipsikotik ilaçlar kullanılır. Bu ilaçlar, beyindeki dopamin ve diğer nörotransmitterlerin dengesini etkileyerek semptomları azaltır. Tedavi başlangıcında genellikle düşük dozda başlanır ve doz zamanla ayarlanabilir. Antipsikotiklerin kullanımı sırasında olası yan etkiler ve ilaç etkileşimleri düzenli olarak izlenir.
 • Psikoterapi: Bilişsel davranışçı terapi (BDT) gibi psikoterapi yöntemleri, şizofreni semptomlarını yönetmede ve işlevselliği artırmada yardımcı olabilir. Terapi ayrıca bireyin günlük yaşam becerilerini geliştirmesine ve sosyal ilişkilerini güçlendirmesine destek olabilir.

Şizofreni nedir? Nasıl tedavi edilir?

 • Rehabilitasyon Programları: Bireyin günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığını artırmak için meslek rehabilitasyonu, beceri eğitimi ve sosyal destek programları sunulabilir. Bu programlar, iş bulma, eğitim ve konut gibi pratik sorunlarda destek sağlamayı hedefler.
 • Destekleyici Tedaviler: İlaç tedavisini desteklemek amacıyla sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıkları (düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme), uyku düzeninin sağlanması ve stres yönetimi gibi destekleyici tedaviler önerilebilir.
 • Aile ve Sosyal Destek: Şizofreni tanısı alan bireyler için aile destek grupları, sosyal hizmetler ve destekleyici aile terapisi gibi kaynaklar sağlanabilir. Ailenin ve çevrenin desteği, tedaviye uyum ve iyileşme sürecinde önemli bir rol oynar.
 • Hastanede Bakım: Şizofreninin akut dönemlerinde veya ciddi semptomlar gösteren vakalarda hastanede bakım gerekebilir. Bu durumda, semptomların kontrol altına alınması, güvenliğin sağlanması ve daha kapsamlı değerlendirme yapılması amaçlanır.
Editör: Gülizar Çiçek