MURAT BAYAR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ekibi, yeni bir vergi reformuna hazırlanıyor.
Reform, dolaylı vergileri azaltarak, dar gelirlinin sırtındaki yükü hafifletmeyi hedefliyor.
(gelir vergisi ve kurumlar vergisi, doğrudan vergi, KDV, ÖTV, damga vergisi, harç gibi vergiler de dolaylı vergilere giriyor)
Şimşek ve ekibinin, enflasyon bahanesi ile aşırı kar eden bankalar gibi kurumların, mevcut enflasyonda payı olduğundan hareketle, aşırı karların bir bölümünün geri alınabileceği de ifade ediliyor.

"GELİRE GÖRE VERGİLENDİRMELİYİZ!"
Prof. Dr. Korkut Boratav, Samimi Haber'e, verginin gelire göre ve tüm kapitalist ülkelerde olduğu gibi vergi beyyannamesine tabii olması gerektiğine işaret ederek, "Tüm vatandaşların gelirleri normal vergiye tabii tutulur. Türkiye bunu uygulamayan nadir ülkelerden" dedi.

"VERGİ SİSTEMİ KÖKTEN DEĞİŞMELİ!"
Ücretlilerden ve dış ticarette alınan verginin kaynakta tahsis edildiğini, bu nedenle vatandaşta vergi bilincinin olmadığını söyleyen, Boratav, 70'li yılların sonunda bu konuda adımlar atıldıysa da, Özal döneminde iptal edildiğini anlattı.
Mevcut vergi sisteminin kökten değişmesi gerektiğini savunan Boratav, servet vergisini savundu.
"Yine mevcut hükümet, 3-4 yıl önce değerli konut vergisi uyguladı. Birden fazla konut sahibi olan orta üst gelir grubundaki sınıfa yani gayrimenkul rantiyelerine, olağandışı satışları makulce vergilendirilmesini kabul eden bir yasa kabul etti. Ancak gelen tepkilerle erteledi ya da kaldırdı.
İşte bu da yapılması gereken servet vergisi idi, devamının gelmesi gerekiyor!"

Ahmet Ercan'dan büyük uyarı: İstanbul'da ne zaman deprem olacak?  Ahmet Ercan'dan büyük uyarı: İstanbul'da ne zaman deprem olacak? 

"ÖLÇÜSÜZ KARLAR GERİ ALINMALI!"
Bir ödemeler dengesi krizine savrulmayı engellemek için gelir dağılımında büyük kayıplara uğramış, emekçilerin sırtına dolayılı vergilerle ek bir yükün yüklendiğine işaret eden Boratav, reformun ön koşul olduğunu vurguladı.

"Genel bir vergi reformu ile gelir vergisinin, beyannameli vergilere dönüşmesi ön koşuldur. Ama yeterli değildir."

BANKALAR İSTİSNAİ YÖNTEMLE VERGİLENDİRİLMELİ
"2020 sonrasında daha da hızlanan bankaların karları istisnai yöntemlerle vergilendirilmelidir. 
Bankaların elde ettiği olağandışı karların geri alınması gerekir.
Genel yönetmelerinden biri pek çok ülkenin de uygulamaya aldığı, hatta İMF'nin tavsiye ettiği servet vergisini uygulamaktır.
Servet vergisi de, net servet bilançosuna dayanır."

"AŞIRI KARLAR ENFLASYONU DA ARTIRDI"
Enflasyon ortamında kar marjlarının da arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Boratav, tüketiciye yansıtılan aşırı karlı fiyatların enflasyonu da yükselttiğini kaydederek, 

"Bunun incelemesini yaptık. Rekabet Kurumu'nun da devreye girmesiyle bu durumun düzeltilerek, enflasyon yükünün hafifletilmesinin adımlarının atılması gerekiyor!"