Polis olmak için gerekli olan bütün adımlar  Polis Akademisi tarafından belirlenir ve internet sitesi üzerinden duyurulur. Ayrıca TYT puan sınırlaması da seneye göre değişebilir. 

Polis olma şartları nelerdir?

Polis olma şartlarında başlangıç olarak Polis Akademisi internet sitesinden polis olma şartları liste halinde ve ilan olarak yayınlanır. Bu şartı taşıyan adaylar polisliğe başvuru hakkına sahip olur. Bu şartlar arasında öncelikle Polis Akademisinin düzenlediği polislik sınavına girmek var. Polislik sınavları da 3 farklı sınavdan oluşmaktadır. Bu sınavların çeşitleri; sözlü, yazılı ve fiziksel olarak ayrılmaktadır. Bu sınavı başarıyla tamamlayan adaylar polislik eğitimi alabiliyorlar. Bir başka şart ise polis olan adayların en az olmak üzere lise mezunu olmalarıdır. Polis olmak isteyen adaylar birde ek olarak üniversite sınavlarındaki baraj puanı geçmelidir.

Kadın ve erkeklerin polis olma şartları boy açısından farklıdır. Onun haricinde aynıdır. Kadınlar için 162 cm boy sınırlaması varken, erkeklerde 167 cm boy sınırlaması vardır. Uygun boy ve kilo endeksine de sahip olmaları gerekir. Beden kitle indeksinin 18 ile 27 arasında olması gerekir.

Polis olmak için Türk vatandaşı olmak gerekir. Ayrıca adayların Sağlık Şartları Yönetmeliği’nde belirtilen sağlık koşullarını taşımaları gerekir. Bu mesleğin gerektirdiği fiziksel ve zihinsel durumu sağlamak için zorunludur.  Yaş sınırı ise 18-30 yaş arasıdır.  Adayların herhangi bir siyasi partiye veya yan kuruluşlarına üye olmamaları, alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş olmaları, kamu haklarından mahrum bırakılmamış olmaları ve güvenlik soruşturması ile arşiv araştırmasından olumlu sonuç almaları da gerekmektedir.

Polislik için nasıl başvuru yapılır?

Polis olma şartlarını taşıyorsa eğer adaylar, Polis Akademisi’nin internet üzerinden yayınlanan ilanına başvuruda bulunabilir.

İstismarın acı gerçeği: 15 yaşından küçük 130 çocuk doğum yaptı! İstismarın acı gerçeği: 15 yaşından küçük 130 çocuk doğum yaptı!

İlk olarak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girilmesi gerekiyor. Bununla da kalmayıp TYT’den en az 260,00 puan alınması gerekiyor. Tabii taban puana göre değişiklik de gösterebiliyor. PMYO başvurusu yaptıktan sonra ise 3 aşama var. Ön sağlık, fiziksel yeterlilik sınavı sözlü mülakat. Ön sağlık kontrolü komisyonu adaylarla ilgili karar verirler. Fiziksel yeterlilik sınavı da adayın kabiliyeti, fiziki yapısı, bedeni olmak üzere değerlendirilir. Bu alanda başarılı olmak için yüz üzerinden en az altmış puan alınmalıdır. Başarılı olursa eğer adaylar mülakata girerler.

Mülakatta ise soruların yazılı olduğu bir kart çektirilip konu verilir ve konu hakkında sunum yapması için bir zaman tanınır. Yapılan değerlendirmede ise konu hakkında bilgi düzeyi, istenileni kavrama kişinin özgüveni, kendisini ifade etme yeteneği önemlidir. Ayın 100 puan üzerinden en az 70 puan alması gerekir.

Polislik için puan nasıl hesaplanır?

Mülakatta Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın; konu hakkında bilgi düzeyi, kendisinden istenileni kavrama, özgüveni, ifade etme yeteneği, beden dilini kullanma becerisi, olmak üzere beş ayrı kritere göreve her bir kriter 20 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için toplam 70 puan veya üzerinde alması gerekir.

Ayrıca puan hesaplanırken, TYT puanının  yüzde 25’i fiziki yeterlilik puanının yüzde 25’i ve mülakatın yüzde 50’si alınmaktadır.

Polislikte kaç yıl  öğrenci olunuyor?

Bütün adımları geçtikten sonra, İntibak eğitimi alınıyor. Bu eğitimi de başarıyla tamamlarsa adaylar, 2 yıl polis öğrencisi oluyor. Sonra şubede göreve başlanıyor.