Enis YILDIRIM (TRABZON)

Trabzon’da 44 yaşındaki Arzu Durmuş’un piknik yaparken boynuna tırtıl düştü. Olaydan iki gün sonra Arzu Durmuş, boyunda tutulma, boyundan kola yansıyan ağrı ile hastaneye başvurdu

. Başvurduğu hastanede ağrı kesici tedavi başlandı. Birkaç gün sonra ateşi yükselen hastanın boynunda apse saptanması üzerine hastaneye yatırıldı. Takibinde önce nefes darlığı sonrasında şok tablosu gelişmesi üzerine hasta, KTÜ Farabi Hastanesi’ne sevk edildi.

T I R T I L1

DURUMU BİRDEN AĞIRLAŞTI

Genel durumu kötü olan hasta hemen Yoğun Bakım Ünitesi’ne yatırıldı. Yapılan tetkiklerde; akciğerlerde iki taraflı olarak yaygın, çok sayıda irili ufaklı apse saptandı ve hastaya uygun antibiyotik tedavisi başlandı. Yoğun Bakım Ünitesi’ndeki takibinde radyolojik bulguları gerileyen ve klinik tablosunda iyileşme saptanan hasta, Göğüs Hastalıkları Servisi’ne alındı. Servis takibinde 2 kez göğüs ağrısı ve oksijen ihtiyacında artma olması üzerine çekilen akciğer grafisinde spontan pnömotoraks saptanan hastaya göğüs tüpü takıldı. Takip eden günlerde akciğeri açılan hem radyolojik hem de klinik bulguları düzelen hasta, ayaktan takibi devam etmek üzere taburcu edildi. 

1C477B5F 53B5 44A1 A055 3D83E6Bca32F

TIRTILIN DİKENLERİ BATMIŞ

Hasta Arzu Durmuş başından geçenleri şu şekilde anlattı:  “Trabzon Akçakale’ye pikniğe gitmiştik. Çardakta otururken boynuma bir şey battı. Diken sandım ilk önce. Yakınlarım başörtüme yapışmış vaziyette bir tırtıl olduğunu fark etti. Boynumu incelediklerinde 30-40 tane diken benzeri bir şeyin cildime batmış olduğunu fark ettiler. Birkaç gün sonra boyun tutulması ve kolda ağrı ortaya çıktı. Çok defa acile gittim ama çare bulamadım. 2 gün hastanede yattım yine de iyileşemedim. Halsizlik, yürüyememe ve solunum sıkıntısı üzerine KTÜ Farabi Hastanesi’ne geldim. Yoğun Bakım Ünitesi’ne yatırıldım. Oradaki tedavim tamamlandıktan sonra Göğüs Hastalıkları Servisi’ne alındım. Dr. Olcay Hocam, ağır bir akciğer enfeksiyonu geçirdiğimi, akciğerlerimde birden fazla apse olduğunu aktardı. Allah razı olsun, onların sayesinde iyileştim. Başta hocalarım olmak üzere tüm hastane çalışanları, tedavimi çok güzel yaptı. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim.” dedi.

D74296Fd 2C4D 49Eb B911 14D8D044F0BcHASTANIN AKCİĞERİNDE APSE YAPMIŞ

KTÜ Farabi Hastanesi Göğüs Hastalıkları  Dr. Öğr. Üyesi Olcay Ayçiçek  “Çam kese tırtılına (Thaumetopoea Pityocampa) yurdumuzda daha çok Akdeniz, Ege, Marmara ile Karadeniz Bölgesi sahil kesimi ve Orta Anadolu’da rastlanmaktadır. Tırtılın üzerindeki tüyler dökülerek havaya savrulabilir ve bu tüyler, temas eden ciltte ürtiker veya papüler döküntülere neden olabilir. Literatürde, bu tırtıla maruziyet sonucu daha çok cilt lezyonları ile ilgili vakalar bildirilmiştir. Bizim vakamızda tırtılın, hastanın boynunu ısırması sonucu önce boyun bölgesinde apse meydana gelmiş ve sonrasında o bölgedeki mikroorganizma kan yolu ile akciğere yayılarak akciğerde çok sayıda apse lezyonu meydana getirmiştir.“ dedi ve halkımızı bu konuda daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.