Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) 2024 yılı Şubat Ayı Ekonomik Görünüm Geçici Raporu yayınlandı.

Rapor, enflasyonun beklenenden hızlı düşmesiyle küresel büyümenin 2023'te dirençli olduğunu gösterdi. ABD ve birçok gelişmekte olan piyasa ekonomisindeki güçlü büyüme, Avrupa'daki yavaşlamayı dengeledi. Rapor, küresel ticaretin zayıf kalması ve kredi/konut piyasalarında sıkılaşan finansal koşulların büyümeyi yavaşlattığını belirtti. ABD'de yıllık GSYH büyümesinin hanehalkı harcamaları ve güçlü iş gücü piyasası koşullarıyla destekleneceği öngörülürken, Euro Bölgesi'nin büyümesinin 2024'te %0,6 ve 2025'te %1,3 olması tahmin ediliyor. Çin'deki büyümenin ise zayıf tüketici talebi ve yüksek borç nedeniyle 2024'te %4,7'ye, 2025'te ise %4,2'ye gerileyeceği tahmin ediliyor.

TÜRKİYE, BU YIL  YÜZDE 2,9 BÜYÜYECEK

Türkiye ekonomisinde ise büyümenin bu yıl yüzde 2,9 olması beklenirken, 2025'te yüzde 3,1 olacağı öngörülüyor. OECD, kasımdaki tahminlerine göre, Türkiye ekonomisinde bu yıl için büyüme öngörüsünü değiştirmedi, 2025 için yüzde 0,1 düşürerek yüzde 3,1'e revize etti.