Nazar duası, nazardan korunmak amacıyla okunan dua olarak bilinir. Nazar, bir kişiye veya bir nesneye hayranlıkla bakıldığında, bu bakışın olumsuz etkiler doğurabileceğine inanılan bir inançtır.

nazar için hangi dua okunmalı

Nazar değmesi, bir kişiye özenme, imrenme veya kıskançlıkla bakıldığında, bu bakışların olumsuz etkiler doğurabileceğine inanılan bir inançtır. Nazar, genellikle bir kişinin yüzünde sarılık veya gözlerinde kararma gibi fiziksel belirtilerle kendini gösterebilir.

Nazara karşı Felak ve Nas suresi
nazar için okunan felak ve nas suresi türkçe meali
Resûlullah’ın (s.a.s.) nazar değmesine karşı Muavvizeteyn (Felâk ve Nâs) sûrelerini okuduğu; ashabına da bunları okumalarını tavsiye ettiği rivayet edilmektedir (Tirmizî, Tıb, 16; İbn Mâce, Tıb, 32)

Felak Suresi  Arapça ve Türkçe Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm
1. Kul eûzü bi-rabbi’l-felak
2. Minşerri ma halak
3. Ve min şerri ğasikın iza vekab
4. Ve min şerrinneffasati fiyl'ukad
5. Ve min şerri hasidin iza hased

                    Felak Suresi Türkçe Meali

elak Suresi Anlamı (Diyanet Meali)
De ki: Yaratılmışların şerrinden, karanlık çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfleyenlerin şerrinden ve haset edenin, içindeki hasedini dışarıya vurduğu vakit, şerrinden; şafak aydınlığının Rabbine (Allah'a) sığınırım

Felak Suresi Arapça Okunuşu ve Türkçe Meali


Bismillâhirrahmânirrahîm
1. Kul e'ûzü birabbinnâs
2- Melikinnâs
3- İlâhinnâs
4- Min şerrilvesvâsilhannâs
5- Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi
6- Minelcinneti vennâs.

Felak Suresi Türkçe Meali

De ki: "Cinlerden olsun insanlardan olsun, insanların kalplerine vesvese sokan sinsi şeytanın şerrinden insanların rabbine, insanların mâlik ve hâkimine, insanların mâbuduna sığınırım!"

Nazara karşı okunacak surelenas suresi arapça okunuşu ve türkçe anlamır

Resûlullah'ın (s.a.s.) nazar değmesine karşı Âyete’l-Kürsî ile İhlas ve Muavvizeteyn (Felâk, Nâs) sûrelerini okuduğu; ashabına da bunları okumalarını tavsiye ettiği; bunlardan kurtulmak için ayrıca doğrudan Allah Teâlâ’ya yakardığı rivayet edilmektedir