Hicri takvimin ilk ayı olan muharrem ayında İslamiyet tarihinin en trajik olaylarından olan Kerbela katliamı vuku bulmuştur. Kerbela Katliamı, 10 Ekim 680'de, bugünkü Irak sınırları içindeki Kerbela şehrinde meydana gelmiştir. Hz. Muhammed’in torunu Hz Hüseyin’le birlikte yol almakta olan küçük bir grubun etrafı Emevi halifesi I. Yezid’in ordusu tarafından kuşatılmış; gruptaki Hz. Hüseyin dahil herkes katledilmiştir.

Muharrem ayı orucu nedir?

Muharrem aynın ilk günlerinde oruç tutmak tüm Müslümanlar için müstehap, yani dinen emredilmediği halde sevap kazandıran davranış olarak kabul edilir. Ramazan’dan sonra en faziletli orucun, Allah’ın ayı olan Muharrem’de tutulan oruç olduğu varsayılır. Bazı Müslümanlar, bu sebeple Muharrem ayının ilk 10 gününde oruç tutarlar. 

12 Imamlar Orucu Nedir Neden Tutulur

Dolandırıcıların "kuyumcu numarası" bu kez tutmadı! Dolandırıcıların "kuyumcu numarası" bu kez tutmadı!

Muharrem ayı 12 imamlar orucu başladı Muharrem ayı 12 imamlar orucu başladı

On iki imam orucu neden tutulur?

Muharrem ayının ilk 12 gününde Aleviler de oruç tutarlar. Alevi kültüründe bu oruca on iki imam orucu denilir. Bu oruç, hem Şii hem de Alevi inancına göre öldürülen 12 imamla ilgilidir. Aynı zamanda İslami yeni yılın da başlangıcıdır.

Matem orucu nedir?

On iki günlük on iki imam orucu 12 İmam’a ithafendir. MS 900’de 12’inci İmam olan İmam Mehdi, Şii inancına göre gaip oldu. 932 yılında İran ve Irak topraklarında kurulan Büveyhoğulları Devleti, Abbasi Devleti’ne Abbasiler’in, Ehlibeyt soyuna zulm ettiği, Hz. Ali taraftarlarını katlettiği gerekçesiyle son verir. Büveyhoğulları tarihte bilinen ilk Alevi devletidir. Büveyhiler, bazı görüşlere göre bugün Anadolu’daki Alevilerin de ataları olarak kabul edilmektedir. Matem Orucu’nun 12 gün olması Büveyhiler döneminde başlamıştır. 

Aleviler Neden Semah Döner

Büveyhiler, 12 İmam İnancının yok olmaması için “Hz. Ali’den başlamak üzere Kerbela Şehitleri’ni anmak, Emevi Dinini teşhir etmek için” 12 İmam Orucunu ve 12 İmam Matemini kabul ettiler. Muharrem Orucu’nun adı zamanla “Matem Orucu”, “12 İmamlar Orucu” olarak değişti. Böylece 12 günlük matem orucu günümüze kadar devam etti.

Aleviler, 12 günlük oruç boyunca 12 İmamlar ile Kerbela şehitleri için dua edip göz yaşı dökerler, Muaviye ve oğlu Yezit için ise lanet okurlar.

 12 İmamlar kimlerdir?

 Hazreti Ali'nin oğulları ve torunları 12 imam adıyla anılırlar.

Hz. Ali'nin soyundan gelen imamlar sırasıyla şunlardır: İmam Hasan. İmam Hüseyin. Zeynel Abidin. Muhammed Bakır. Cafer Sadık. Musai Kazım. Ali Rıza. Muhammed Taki. Ali Naki. Hasan Askeri. Muhammed Mehdi.

Editör: Ercan Çankaya