MİT'in internet sitesinde yer alan sözlükte toplamda 194 terim bulunmaktadır.

Sözlükte yer alan bazı terimler şunlardır:

  • Ezop Dili: İma yolu ile anlatım.
  • Stin: Kimyasal madde ile görünür hale gelen yazı.
  • Piston: İki tarafa da çalışan ajan.
  • Yalnız Kurt: Şiddet eylemini tek başına gerçekleştiren kişi.
  • Serçe-Kırlangıç: Hedefle duygusal ilişki kuran kadın.
  • Maske: Sahte kimlik.
  • Zombi: Karşı tarafın denetimini ele geçirdiği bilgisayar.

Ayrıca, "Bal Tuzağı" terimi ise "Hedefin kurduğu duygusal ilişkiyi açıklayarak kişinin itibarına zarar verme tehdidiyle canlı kaynak temini operasyonu" olarak açıklanmıştır.

Saldırganın özel ve hassas bilgileri elde etmek veya altyapıya sızarak kötü amaçlı yazılım yerleştirmek amacıyla tasarlanmış sahte mesajları e-posta veya web sayfaları yoluyla göndermesi "Oltalama" olarak adlandırılırken, üç ayrı istihbarat servisi tarafından angaje edilen ancak sadece birine sadakat gösteren, diğerlerine ihanette bulunan canlı kaynak için "Triple" ifadesi kullanılmaktadır.