MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz tarafından duyurulan beyannamede 3 ana tema öne çıkıyor:

1. Yeni Tehditler ve Türkiye'nin Bekası:

MHP, beyannamede yeni tehditlere ve Türkiye'nin bekasına özel önem verdiğini vurguluyor. Milli değerlerin korunması ve aile kurumunun güçlendirilmesi bu temanın temelini oluşturuyor.

2. Üretken Belediyecilik Vizyonu:

Ayrımcılığa yer vermeyen, yerel ihtiyaçlara odaklanan ve şeffaf bir yönetim anlayışını savunan bir belediyecilik modeli öngörülüyor.

Mhp Seçim Beyannamesi Açıklandı 3 Ana Tema (1)

3. Afet ve Krizlere Hazırlıklı, Çevre Dostu Güçlü Şehirler:

Afetlere karşı dayanıklı, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir şehirler inşa etme hedefi öne çıkıyor.

Beyannamenin Diğer Önemli Noktaları:

  • Yerel yönetimlerde liyakat ve ehliyet esasının gözetilmesi
  • Gençlere ve kadınlara yönelik sosyal ve sportif faaliyetlerin desteklenmesi
  • Şehirlerin estetik ve tarihi dokusunun korunması
  • Yerel kalkınma ve istihdama katkı sağlayacak projelerin geliştirilmesi

MHP, beyanname ile "Türkiye Yüzyılı"nı yerel yönetimlerle birlikte inşa etmeyi hedeflediğini belirtiyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

"Asrı Türk asrı yapacak yolun; Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına layık, milli bilinçle, 'güçlü merkez güçlü yerel yönetim' anlayışından geçtiği tartışmasızdır.

Hiç şüphe yok ki; Cumhuriyetimizin ikinci asrının ilk yılı olan 2024'te; Türkiye yeni bir Mahalli İdareler Seçimleri tecrübesi yaşayacak ve milletimiz 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta gösterdiği iradeyi tekrarlayarak 'Türk Asrı'na giden tarihi yolu altın harflerle yazacaktır.

Milliyetçi Hareket Partisi ülke genelinde sağlanan siyasi istikrara yerel yönetimlerin de katılmasını; Türkiye Yüzyılı hedeflerine ivedi şekilde ve selametle vasıl olabilmenin itici gücü olarak görmektedir. Merkezden yerele tek yürek olmuş Türkiye'nin önümüzdeki asra damga vuracağından şüphe yoktur.

"YENİ TEHDİTLER VE TÜRKİYE'NİN BEKASI"

Milliyetçi Hareket Partisi olarak dikkat kesildiğimiz bir diğer husus aile, toplum ve örfümüze karşı yürütülen yıpratma politikaları ve bizi biz yapan değerlerin ağır bir kuşatma altında olmasıdır.

Milliyetçi Hareket Partisi, aile kurumu başta olmak üzere, milli ve manevi değerlerimizin küresel bir saldırı altında olduğu gerçeğine dikkat çekmekte, gerçekleştirilen saldırının sadece ülkemizle ilgili olmadığını, tüm toplumları tehdit eden saldırılara dönüştüğünün altını çizmektedir.

"ÜRETKEN BELEDİYECİLİK VE DİRENÇLİ ŞEHİRLER"

Belediye hizmetlerinde tam anlamıyla etkinlik ve verimliliği sağlayacağız. Yerel ekonomiye kaynakların, kazandırılmasını ve şehrin istifadesine sunulmasını temin edeceğiz.

Şehrin ihtiyaçları ve yeni teknolojik gelişmeler doğrultusunda yeni sanayi bölgeleri oluşturacağız."

"AFET VE KRİZLERE HAZIRLIKLI, ÇEVRE DOSTU GÜÇLÜ ŞEHİRLER"

Ülkemizde deprem riskinin yanında, iklim değişikliğinden kaynaklı yaşanan taşkın ve kuraklık gibi doğal afetleri, ortadan kaldırmak için kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler ertelenemeyecek bir zorunluluktur.

Ayrıca imar ve inşa işleri yapılmak zorundayken tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri korumak geçmişin günümüze ve geleceğe taşınması açısından kritik öneme sahiptir.