Yıllarca üniversite eğitimi alan gençler, bir umutla da devlet kapısını zorlarlar. Herkes, devlet imkânları ile çalışmanın ve devlet memuru olmanın rahatlığına özenebilir. Tüm bu çabalar KPSS sınavına hazırlıkla geçen yıllara tekabül eder. Oldu olacak derken, birde oluverir. Kamu kuruluşlarında her yıl binlerce kadro istihdam edilir. Hepsi farklı statülere, farlı maaş olanakların sahip olarak çalışırlar.

Memurluk Nedir?

Memurluk Nedir?

Memurluk, kamu binalarında yapılan her türlü işin yürütülebilmesi adına, görevlendirilen ama statü olarak işçi konumunda bulunmayan kadrolardır. Aslında Devlet Memurları Kanunu’na baktığımızda, devlet bünyesinde çalışan avukat, doktor, mühendis vb. tüm meslek sahipleri birer memurdur. Aylık maaş sistemi ile çalışırlar. Meşhur 657 numaralı kanuna, tabi olan memurların işlerini en güzel şekilde yürütmek için, amirlerine karşı sorumlu oldukları bilinir.

Memur Olma Şartları Nelerdir?

Memur Olma Şartları Nelerdir?

Memurluk yapabilmek için, ilgili alanın mezuniyet şartları ve puan aralığı değişmektedir. Her yıl belirlenen kadro miktarları da, alım şartlarını değiştirmektedir. Peki, memur olmanın genel şartları var mıdır? Memur olmanın şartları nelerdir?

  • Türk vatandaşı olmak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde yabancı uyruklu kişilerin memur olabilme hakkı yoktur.
  • Kişinin daha önceden kamu haklarından mahrum bırakılmamış olması gerekmektedir.
  • Alım yapılacak olan kadrolar için, gerekli şartları (mezuniyet, KPSS puan şartı) taşıyor olmak gerekir.
  • Erkek adayların askerlikle ilişiğinin bulunması gerekmektedir. (Yapılmış ya da tecil edilmiş olması gerekmektedir)
  • Kişinin hiçbir siyasi parti üyeliğine sahip olmaması gerekir.
  • Akıl sağlığı yerinde olmayan kişiler memurluk yapamazlar.
  • Anayasal düzene ve devletin güvenliğine karşı suç işleyenler memur olamazlar.
  • Güvenlik ve arşiv araştırması sonuçları olumlu gelmeyenler, memurluk görevini yapamazlar.

Yukarıda saymış olduklarımız, memurluk için bir kişi de bulunması gereken genel şartlardır. Bazı kadrolar içinse özel şartlar da bulunmaktadır. Bunları kurumlar kendileri belirler ve ilan ederler.

Herkes Memur Olabilir Mi?

Herkes Memur Olabilir Mi?

Şimşek’ten iddialara yalanlama Şimşek’ten iddialara yalanlama

Memur olma hakkı Anayasa’ya göre şekil almıştır. Anayasamızın kamu haklarını düzenleyen kısmında “Her Türk kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir” maddesi vardır. Ancak, hüküm giymiş olmak, anayasal düzene karşı suç işlemiş olmak vb. durumlar memur olmanın önünde engeldir.