İlkokul ve ortaokul düzeyindeki eğitim müfredatına yeni eklenen derslerle birlikte, öğrencilere sosyal davranış kuralları ve nezaket konularında daha fazla bilgi verilmesi amaçlanıyor. Ortaokul düzeyindeki bu ders, "görgü kuralları ve nezaket" adıyla öğrencilere sunulacak. Lise öğrencileri ise benzer bir içeriği kapsayan ancak adını "adabımuaşeret" olarak alan bir seçmeli derse katılacaklar.

Milli Eğitim Bakanlığı, lise düzeyindeki bu dersin müfredatını, toplamda 36 saatlik öğretim programını kapsayan 7 üniteden oluşacak şekilde belirledi. Dersin adının, pedagojik açıdan uygun olması düşünülerek lise seviyesinde "adabımuaşeret" olarak adlandırıldığı ifade ediliyor.
Bu yeni derslerle birlikte, öğrencilere sosyal etkileşim, görgü kuralları ve toplumsal ilişkiler konularında daha derinlemesine bir anlayış kazandırılması hedefleniyor. Bu adımla, öğrencilerin kişisel gelişimleri ve toplumsal uyumlarına katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

ONAYDAN GEÇTİ

"Adabımuaşeret" ve "görgü kuralları ve nezaket" derslerinin müfredatları, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ve MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlandı ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylandı.
Ortaokullarda tüm kademelerde seçmeli olarak sunulacak "görgü kuralları ve nezaket" dersi, öğrencilere iletişimde görgü kurallarının ve nezaketin önemini anlamaları için fırsat tanıyacak. Bu dersin amacı, öğrencilere aile içinde, okulda, toplumda ve kişiler arası ilişkilerde görgü kurallarına ve nezakete uygun davranış sergileme becerisi kazandırmaktır.

Derslerin içeriğinde, öğrencilere farklı kültürlerde görgü kuralları ve nezaketin anlamını kavrama, çevreye karşı duyarlı olma ve dijital ortamlarda görgü kuralları ve nezaketin önemini anlama konularına odaklanılacaktır. Bu sayede öğrenciler, çeşitli sosyal ve dijital ortamlarda daha bilinçli ve saygılı bir şekilde iletişim kurma becerisi geliştirebilecekler.