Muğla'daki bir otel işletmesi üzerinden örneklenen bu karar, özellikle kendi arazisinde su kaynağı bulunan işletmeler için önemli bir yönlendirme sağlıyor. Otel, bölgedeki kaynak suyunu kullanarak faaliyet gösteriyor ve çıkan atık suyu şehir atık su şebekesine deşarj ediyordu.

OTELE 755 BİN LİRA ATIK SU BEDELİ  KESİLDİ


Otel, 2018 yılında başka bir kişi tarafından devralındı. Ancak belediye ekipleri, işletmeye önceki kullanımlara ilişkin 755 bin lira atık su bedeli ve kaçak atık su cezası kesti. İşletme, bu cezalara karşı çıkarak, otelin devralınmasından önceki kullanımlara ilişkin cezanın ödenmemesi, devralındıktan sonraki atık su bedelinin ise hesaplanarak belirlenmesi için dava açtı.

YARGITAY'DAN EMSAL KARAR


Yerel mahkeme, davanın reddine karar verdi, ancak istinaf mahkemesi otel işletmesinin devrinden sonraki tarihlere ilişkin 94 bin liralık atık su bedelinin ödenmesine hükmetti.

Dosyayı inceleyen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, istinaf kararını onaylayarak, "Kendi taşınmazındaki kuyudan su çıkararak kullanılan kişi ve kuruluşlardan kaçak su bedeli alınamayacağı, üretilen atık suyun kanalizasyon tesislerine verilmesi halinde atık su bedeli alınabileceği anlaşılmakla davalı tarafın temyiz itirazlarının reddi ile kararın onanmasına karar vermek gerekmiştir." ifadelerini içeren bir karara vardı.