Enflasyonla birlikte tırmanan konut fiyatlarında köpüğün kalkması için hükümet çalışmalarına devam ediyor. Otomobil ve gıda sektörü başta olmak üzere fahiş fiyat ve stokçulukla mücadelesini sürdüren Ticaret Bakanlığı, emlak ilanlarında manipülasyonu ve aldatıcı ilanların önüne geçmek için yeni düzenlemeyi devreye alıyor.

KONUT İLANLARI İÇİN YENİ DÜZENLEME
Konutta fahiş fiyatların önüne geçmek isteyen Ticaret Bakanlığı yeni yönetmelik hazırladı. "Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı" ile 2018 yılında Resmi Gazete'de yayımlanan mevcut yönetmeliğin uygulamasında karşılaşılan sıkıntıların ortadan kaldırılacak. 

Sektör temsilcilerinin talep ve beklentilerinin karşılanması amaçlanan düzenlemenin taslağı, ilgili kurum ve kuruluşların görüşüne sunuldu. Yeni yönetmelik ile taşınmaz ticaretinde faaliyet gösteren veya göstermek isteyen emlak işletmelerinin yetki belgesi alması için talep edilen şartlarda düzenleme yapılacak.

Buna göre, gerekli diğer koşulları taşımalarına rağmen, mesleki deneyim şartını sağlayamayan emlak işletmelerinin yetki belgesiz faaliyet göstermelerinin önüne geçmek ve sektörde bu konuda yaşanan sıkıntıları gidermek amacıyla mesleki deneyim şartı kaldırılacak.

AYNI KONUT İÇİN FARKLI İLAN VERİLEMEYECEK
Yeni düzenleme ile internet ortamındaki ilanlara ilişkin yükümlülüklerde de düzenlemeye gidiliyor. Yönetmelik kapsamında, başkalarına ait taşınmazların satışına yönelik ilanlara elektronik ortam sağlayan gerçek veya tüzel kişilerin, aynı yere ilişkin farklı fiyatlarla birden fazla ilan girişine izin verilmeyecek.

Böylelikle spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi ve elektronik ortamda hizmet sunan platformlarındaki ilanlarda bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Kurala aykırı şekilde verilen ilanlara yönelik ilgili kanunlarda bulunan suçun niteliğine göre farklı miktarlarda para cezaları uygulanacak.

Öte yandan, yetki belgesi verilme şartlarından "kasten işlenen bir suçtan dolayı 5 yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası alınmamış olması"na ilişkin kural, "kasten işlenen suçlardan dolayı toplam 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası alınmamış olması" şeklinde değiştirilecek.

Yetki belgesi olmadan taşınmaz ticareti faaliyeti yürütenlere yönelik idari para cezalarının uygulanması il müdürlüklerine devredilecek.