Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) iptal ettiği "kadının bekarlık soyadını ancak eşinin soyadı ile birlikte kullanabilmesine ilişkin düzenleme" aynı şekliyle 9. Yargı Paketi’ne girdi. 

Anayasa Mahkemesi, 22 Şubat 2023’te TMK 187. maddesindeki “Kadın, evlenmekle kocasının soyadını alır, ancak evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir” düzenlemesini "eşitlik ilkesini ihlal" gerekçesiyle iptal etmişti. 

KADININ SOYADI MADDESİ

Hürriyet'te yer alan habere göre; “Kadının soyadı” maddesi 9. Yargı Paketi’nde AYM’nin iptal ettiği şekliyle yer aldı.

Yeni TMK 187. Madde‘de şu ifadeler yer alıyor:

Kadın, evlenmekle kocasının soyadını alır. Şu kadar ki; kadın evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir. Kadının soyadı, kendi soyadı ile önceki kocasının soyadından oluşuyorsa kadın bu soyadlarından sadece birisini evleneceği kocasının soyadının önünde kullanabilir.”

DÜZENLEMENİN GEREKÇESİ

Düzenlemenin gerekçesinde ise özetle şöyle denildi:

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğün'den insan ticareti operasyonu Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğün'den insan ticareti operasyonu

Anayasamızın 41’inci maddesinde ailenin Türk toplumu-nun temeli olduğu kabul edilmektedir. Ailenin önemi değerlendirildiğinde, anne ve babanın ayrı ayrı soyadı kul-lanmaları çocuk üzerinde olumsuz etkiler doğurabilecek, çocuğun hangi soyadını kullanacağı ayrı bir tartışma konusu haline gelecektir. Bu durum, Türk toplumunun temeli olan aile bütünlüğüne zarar verebilecektir.

Bu nedenle Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilen kanun hükmü yeniden düzenlenerek evlenen kadının kocasının soyadını alacağı, ancak dilerse kocasının soyadının önünde önceki soyadını da kullanabileceği, kadının soyadı, kendi soyadı ile daha önceki kocasının soyadından oluşuyorsa bu soyadlarından sadece birisini evleneceği kocasının soyadının önünde kullanabileceği hüküm altına alınmaktadır.”

AYM’nin iptal ettiği madde ise şöyleydi: “Kadın, evlenmekle kocasının soyadını alır; ancak evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir. Daha önce iki soyadı kullanan kadın, bu haktan sadece bir soyadı için yararlanabilir.”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 9. Yargı Paketi taslağı hazır Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 9. Yargı Paketi taslağı hazır

Editör: Kemal Ilıkkan