Kıdem tazminatı almak için çalışma süresi ne kadardır ?

En az 1 yıl aynı işverende aralıksız çalışmış olmak: Bu süre, iş sözleşmesinin belirli veya belirsiz süreli olması fark etmeksizin geçerlidir.
Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçiler için: Belirli süreli iş sözleşmesi sona erdiğinde kıdem tazminatı alınabilmesi için, sözleşmenin yenilenmiş olması ve toplam çalışma süresinin 1 yılı aşmış olması gerekir.

Emlak piyasası durgun fakat uzmanlar emlak fiyatlarında düşüş beklemiyor Emlak piyasası durgun fakat uzmanlar emlak fiyatlarında düşüş beklemiyor

Kıdem tazminatı alma şartları nelerdir ? 

En az 1 yıl aynı işverende aralıksız çalışmış olmak: Bu süre, iş sözleşmesinin belirli veya belirsiz süreli olması fark etmeksizin geçerlidir.
Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçiler için: Belirli süreli iş sözleşmesi sona erdiğinde kıdem tazminatı alınabilmesi için, sözleşmenin yenilenmiş olması ve toplam çalışma süresinin 1 yılı aşmış olması gerekir.

Kıdem Tazminatı Alma Şartları Nelerdir

İş akdinin feshi nedir kıdem tazminatı  alınabilir mi?

İş akdinin işveren tarafından feshedilmesi: İşveren tarafından işten çıkarılan işçiler kıdem tazminatı alabilir.
İşçinin istifa etmesi: İşçi, haklı bir nedene dayanarak istifa etmesi halinde kıdem tazminatı alabilir. Bu haklı nedenler İş Kanunu'nda sayılmıştır ve örneğin işyerinde mobbing, işverenin tacizi, sağlık sorunları gibi durumlar haklı istifa nedeni olarak kabul edilir.


Emeklilik yaşı gelen işçiler: Emeklilik yaşı gelen ve emekliliğe hak kazanan işçiler kıdem tazminatı alabilir.
İş akdinin feshedilemeyen işçilerden bazı özel durumlarda istifa edenler: Askerlik görevi, evlilik gibi bazı özel durumlarda istifa eden işçiler de kıdem tazminatı alabilir.

iş akdinin feshi nedir kıdem tazminatı alabilir mi

Kıdem tazminatı için  diğer şartlar nedir?

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu işten ayrılan işçiler.
İşyerinin kapanması veya faaliyetinin durması nedeniyle işten ayrılan işçiler.
İşverenin iflas etmesi nedeniyle işten ayrılan işçiler de kıdem tazminatı alabilir.
  kıdem tazminatı almak için iş kazası veya diğer şartlar nelerdir

İşçinin sigortalı olması şart değildir.
İşçinin kıdem tazminatı alabilmesi için iş akdinin yasalara uygun şekilde sona ermiş olması gerekir.
İşçinin kıdem tazminatı talebinde bulunması gerekir.

Editör: Aslı Doğan