İstanbul'da olası bir depreme karşı sağlık sektöründe otomatik yönetim planları yapılmakta. İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, olası bir Marmara depremi durumunda İstanbul'da sağlık hizmetlerinin devamlılığını sağlamak için yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Depremin ilk 36 saatinde sağlık sisteminin otomatik olarak kendini yönetebilmesi hedefleniyor. Bu sürenin sonrasında ise dış desteklerle personel ve malzeme lojistiğinin sağlanması planlanıyor.

İstanbul'da Olası Bir Depreme Karşı Sağlıkta Otomatik Yönetim Planlanıyor (1)

İstanbul'da sismik izolatör teknolojisiyle inşa edilen hastaneler, deprem esnasında kesintisiz sağlık hizmeti sunmayı amaçlıyor. Bu izolatörlü hastaneler, depreme karşı dayanıklı olup yıkılmadan 24 saat boyunca hizmet verebilecek kapasiteye sahiptir. Ayrıca, sağlık çalışanlarının psikolojik travma yaşamaması için de önlemler alınmıştır.

İstanbul'daki hastaneler, eczaneler ve aile sağlığı merkezleri gibi sağlık kuruluşları, deprem öncesinde eşleştirilmiş ve koordineli bir şekilde yönetilmektedir. Bu kuruluşlar arasında lojistik destek ve personel değişimi gibi konular önceden planlanmıştır. Tatbikatlar ve eğitimlerle bu planların uygulanabilirliği test edilmekte ve sağlık hizmetlerinin kesintisiz devamı sağlanmaktadır.

İstanbul'da Olası Bir Depreme Karşı Sağlıkta Otomatik Yönetim Planlanıyor (2)

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılan tecrübeler doğrultusunda İstanbul'daki afet planları gözden geçirilmiş ve revize edilmiştir. Bu planlar, 2025'e kadar tüm sağlık çalışanlarına öğretilerek otomatik hale getirilecektir. İstanbul'daki sağlık hizmetlerinin depreme karşı hazır olduğu vurgulanarak, toplumun da afetlere karşı hazırlıklı olması gerektiği önemle belirtilmiştir.