Sağlanan destek, içme suyu, kanalizasyon, katı atık ve arıtma gibi altyapı yatırımları için 16,279 milyar lira, yol, kaldırım ve kavşak çalışmaları için 4,892 milyar lira, park, meydan, sosyal tesis, bina, kentsel dönüşüm ve çevre düzenleme çalışmaları için 3 milyar 58 milyon lira, imar, harita, altyapı etüt projeleri, içme suyu sondaj ve proje çalışmaları için 208 milyon lira ve diğer kalemler için ise 1 milyar 128 milyon lira olarak gerçekleşti.

İLBANK, afetten zarar gören 15 şehirde de içme suyundan kanalizasyona, imardan çevre çalışmalarına kadar birçok alanda çalışmalarını sürdürüyor.

İlbank 2023 Yılında Yerel Yönetimlere 27,4 Milyar Lira Destek Sağladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İLBANK'ın yerel yönetimlere sağladığı destek ile şehirlerin altyapısının yenilenerek güçlendirildiğini belirtti. Özhaseki, "Geleneksel içme suyu ve kanalizasyon gibi altyapı yatırımlarıyla sınırlı kalmayıp, yeni nesil iklim değişikliğiyle mücadele ve çevre projelerini de hayata geçiriyoruz. Özellikle afetlerde zarar gören altyapı sistemlerini de bir an önce yenilemek için büyük gayret gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.