>Ticaret Bakanlığı'nın Ağustos ayında Türkiye genelinde bulunan tüm odalar ve borsalara geçtiği bir yazı ihracatın yaptığımız ürünlerin yurtdışı firmalar tarafından nasıl değirlendirildiğini gözler önüne serdi.

"TÜRK MALI İMAJINI CİDDİ ANLAMDA ZEDELİYOR"

Bakanlığın Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü tarafından geçilen yazıda "Bakanlığımıza, yurtdışındaki temsilciliklerimizden, medya aracılığıyla veya bireysel şikayet yoluyla ihraç edilen ürünlerimizin uygun veya güvenli olmadığına ilişkin çok sayıda iddia ulaşmıştır. Bir kısmı ihracat gerçekleştirilen ülkelerin yetkili otoritelerinin tespitlerini de içeren bu iddialar gün geçtikçe artmakta ve bu durum ihraç ürünlerimizin kalitesi ve güvenliğine şüphe düşürmekte ve yurtdışındaki Türk Malı imajını ciddi anlamda zedelemektedir" denildi.

Ticaret Bakanlığı'nın gönderdiği yazıda; Kanada'ya ihraç edilen balda şeker katkısı, Azarbeycan'a giden gübrelerin kalitesiz olduğu, Singapur'a giden baharatlarda renklendirici kullanıldığı, Tayvan'a giden yumurtalarda kimyasal tespit edildiği gibi örneklere yer verildi.

Ekran görüntüsü 2023-09-11 151048

ÜRÜNLER HİÇ BİR STANDARTI TUTTURAMIYOR

Yazı, Deniz Ticaret Odası,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve çevre kurumlar tarafından ivedilikle yayınlanıp bilgi verilirken şikayetlere yer verildi ve konunun Türk Markasını zeledelemesi için gerekli araştırımaların yapılması istendi.

Yazıda, "Işıl işlem görmüş kum midyesi ürünlerinin ülkemiz mevzuatına göre yasak olmasına rağmen ışınlanarak ihraç edildiği, ülkemizden Kanada'ya ihraç edilen yetişkin tekstil giyim ürünlerinin yanmazlık gerekliliklerini karşılamadığı, yine Kanada'ya ihraç edilen ballarda ilave şeker tespit edildiği, Fas'a ihraç edilecek kumaş ürünlerinin Fas mevzuatı gereği menşe ülkesinde uygunluk denetimi sonucu uygunluk sertifikası (Certificat de Conformité de la Marchandise - COC) temin etmesi gerektiği ve bazı ihracatçıların bu belgeyi yurt içinde temin etmediği için Fas gümrüklerinde sorun yaşadığı, Azerbaycan'a ihracatı yapılan gübre ürünlerinin varış ülkesinde yapılan laboratuvar testleri sonucuna göre belirtilen ürün içeriği niteliklerini karşılamadığı, Avustralya'ya ihraç edilen fındık şekerlemesi ve fıstık ürünleri, Brezilya’ya ihraç edilen badem ile Japonya'ya ihraç edilen fındık, antep fıstığı ve kuru meyveli ürünlerde aflatoksin tespit edildiği" gibi şikayetlere yer verildi.

BAKANLIK "OLUMSUZ İMAJ UYANDIRIYOR"

Ticaret Bakanlığı Genel Müdürü Hakkı Karabörklü tarafından imzalanan belgede "Söz konusu tablo değerlendirildiğinde, yıllar itibarıyla ülkemiz menşeli güvensiz ürün bildirimlerindeki artış dikkat çekmektedir. Bu durumun, insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği gibi ülkemiz menşeli ürünlerle ilgili AB nezdinde olumsuz bir imaj oluşturabileceği ve dahası ülkemiz ürün güvenliği sistemine yönelik eleştirileri gündeme getirebileceği ve tüm bu sebeplerden ülkemiz ihracatına olumsuz etkileri olacağı açıktır. Bilgilerini ve bu kapsamda, yukarıda sıralanan şikayet ve bildirimler ile ekli tabloda yer alan ülkemiz menşeli ürünlere ilişkin bildirimlerin ihracatçılarımız tarafından ciddiyetle ele alınması, Türk Malı imajının korunması ve ticari hayatta zarar görülmemesi için ihracat yapılacak ülkelerin mevzuatına aykırı olmayacak şekilde ihracat yapılmasına azami özen gösterilmesi ve aykırı durumlarda mevzuatın verdiği yetkiler çerçevesinde, sorumlu taraflara uyarı, idari para cezası, mevzuatta tanımlanan çeşitli muafiyetlerden süreli veya süresiz men veya ihracatın süreli veya süresiz durdurulması müeyyidelerinden uygun görülenlerin uygulanacağına dair ihracatçılarımızın bilgilendirilmeleri hususunda gereğini rica ederim" denildi.

İŞTE BAKANLIĞA YURTDIŞINDAN GELEN ŞİKAYETLERİN BAZILARI 

"Işıl işlem görmüş kum midyesi ürünlerinin ülkemiz mevzuatına göre yasak olmasına rağmen ışınlanarak ihraç edildiği, Kanada'da uygulanmakta olan tekstilde yanmazlık düzenlemeleri kapsamında ülkemizden Kanada'ya ihraç edilen yetişkin tekstil giyim ürünlerinin yanmazlık gerekliliklerini karşılamadığı ve yine Kanada'ya ihraç edilen ballarda ilave şeker tespit edildiği, Fas'a ihraç edilecek kumaş ürünlerinin Fas mevzuatı gereği menşe ülkesinde uygunluk denetimi sonucu uygunluk sertifikası (Certificat de Conformité de la Marchandise - COC) temin etmesi gerektiği ve bazı ihracatçıların bu belgeyi yurt içinde temin etmediği için Fas gümrüklerinde sorun yaşadığı, Azerbaycan'a ihracatı yapılan gübre ürünlerinin varış ülkesinde yapılan laboratuvar testleri sonucuna göre belirtilen ürün içeriği niteliklerini karşılamadığı, Avustralya'ya ihraç edilen fındık şekerlemesi ve fıstık ürünleri, Brezilya’ya ihraç edilen badem ile Japonya'ya ihraç edilen fındık, antep fıstığı ve kuru meyveli ürünlerde aflatoksin tespit edildiği ve bu ürünlere yönelik kontrollerin sıklaştırıldığı, Singapur'a ihraç edilen baharat ürünlerinin uygunsuz renklendirici içerdiği, Yeni Zelanda'ya ihraç edilen tahin ürünlerinde salmonella tespit edildiği, Tayvan'a ihraç edilen yumurtalarda yasaklı olan bazı kimyasal maddelerin tespit edildiği, Toplam kurşun miktarı bakımından mevzuata aykırı ve insan sağlığını tehlikeye atacak şekilde ayakkabı üretilip Suriye, Mali ve Irak gibi bazı Afrika ve Orta Doğu ülkelerine ihraç edildiği" ifadelerine yer verildi. 

WhatsApp Image 2023-09-11 at 15.16.19