İhbar süresi uzatılabilir mi? ihbar tazminatı işçinin hakkıdır. Bazı sebeplere bağlı olarak işten çıkarılan işçiye belirli tazminat verilir. Bildirim süresi kapsamında belirli kurallar mevcuttur.  Bu kurallar ise emredici şeklindedir. Bildirim süreleri ise hiçbir şekilde azaltılmaz ve aynı zamanda kaldırılmaz. Fakat sürelerde sözleşme yapılarak artışlar meydana getirilebilir. Peki 2 aylık deneme süresinde ihbar süresi var mı? Deneme süreci kapsamında işveren ve işçi sözleşmeyi fesh ederse ihbar yükümlülüğü olmaz.  Ancak dene sürecinde işveren ve aynı zamanda işçi çalışma sağlamanda işi sonlandırabilir ve aynı zamanda işten ayrılabilir.

İşci İhbar Süresine Uymazsa Ne Olur?

Kişiler mutlaka kanunda belirtilen şartlara uyum sağlamalıdır. Eğer uyum sağlanmaz ise bazı olumsuzluklar ile karşı karşıya kalınabilir. Peki, işçi ihbar süresine uymazsa ne olur? Eğer işçi ihbar süresine uymazsa karşı tarafa belirli bir oranda ödeme yapmak durumunda kalmaktadır. Peki, işten ayrılan işçi ihbar tazminatı öder mi? eğer bir işçi işten ayrıldıysa ihbar tazminatı alamaz. İhbar tazminatı yalnızca haksız yere işten ayrılmak durumunda olan kişiler tarafından geçerli olur. eğer bir kişi kendi isteği ile istifa eder ise bu durumda ihbar tazminatı almaya hak kazanamaz. Bu nedenle kişinin kendisinin istifa etmesi gerekmez ancak işveren tarafından haksız bir şekilde işten ayrılmasını sağlamak gerekmektedir. Bu durumda kişi bu tazminatı alabilir. İhbar Süresi

İhbar Tazminatı Alma Şartları

Bir kişinin bazı sebeplerden dolayı ihbar tazminatı almaya hakkı vardır. Bu kinin kişinin iş yerinde çalışıyor olması gerekmektedir. Peki, ihbar tazminatı alma şartları nelerdir? Öncelikle ihbar tazminatı almak isteyen bir kişinin süresi belirsiz olacak şekilde sözleşmesinin mutlaka olması gerekmektedir. İşveren ve aynı zamanda işçi yönünden bir fesih nedeni olmamalıdır. Eğer fesh nedeni bulunuyor ise bu durumda kişi ihbar tazminatı almaya hak kazanamaz. Bunun için ise hiçbir şekilde nedenin olmaması gerekmektedir. Kanunda ihbar süresi bulunmaktadır. Bu ihbar süresine de uyum sağlanmalıdır. Eğer ihbar süresine uyum sağlanmaz ise bu durumda sözleşme feshedilmiş olur. Peki, ihbar süresi uzatılabilir mi? ihbar süresi geçerli nedenlere bağlı olarak uzatılabilir.