Bayramı kilo almadan geçirmek mümkün mü? Bayramı kilo almadan geçirmek mümkün mü?

VM Medical Park Samsun Hastanesi Çocuk Nörolojisi Kliniği'nden Dr. Öğr. Üyesi Hülya İnce,
epilepsinin dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 1'ini etkilediğini ve halk arasında "sara hastalığı"
olarak da bilindiğini ifade etti.

“Tetikleyici faktörler olmadan ortaya çıkıyor”

epilepsi tetikleyici faktörler olmadan ortaya çıkıyor


Dr. Öğr. Üyesi İnce, “Epilepsi, beyindeki anormal aşırı ve/veya eşzamanlı nöronal deşarjlarınneden olduğu aralıklı ataklarla kendini gösterir. Kan şekerinde düşme, kafa travması,
biyokimyasal bozukluklar ve küçük çocuklarda yüksek ateş gibi faktörler nöbetlere yolaçabilir. Bu durumda tetiklenmiş nöbetler olarak adlandırılırken, epilepsi ise bu tetikleyicifaktörler olmadan ortaya çıkan nöbetleri ifade eder” diye konuştu.

“Nöbetler 24 saatten uzun sürüyorsa dikkat”

Epilepsinin tanısının tetiklenmemiş nöbetlerin 24 saatten uzun süre tekrarlaması durumundakonulduğunu vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi İnce, ayrıca epilepsiye yüksek tekrarlama olasılığıolan nöbetlerin yanı sıra özgül bir epilepsi sendromu tanısı alan durumların da dâhil edildiğini
söyledi.

“Erişkinlerde erkeklerde daha fazla”

erken bebeklikte nöbet riski yüksek
Çevresel ve genetik faktörlerin hastalık üzerinde etkili olduğu bilinmekle birlikte, epilepsininherhangi bir etnik grup, cinsiyet veya yaş sınırıyla ilişkili olmadığının altını çizen Dr. Öğr.Üyesi İnce, “Ancak erişkin yaş döneminde erkeklerde daha sık görülür çünkü sosyal hayatıniçinde daha fazla yer alır ve travmaya maruz kalma olasılıkları daha yüksektir. Özel epilepsitürleri olan West sendromu genellikle erkeklerde, çocukluk çağı absans epilepsisi ise
genellikle kızlarda daha sık görülür” dedi.

“Erken bebeklikte nöbet riski yüksek”

Erken bebeklikte nöbet riski yüksek
Erken bebeklik döneminde nöbet riskinin yüksek olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Hülya İnce,bunun gelişmekte olan beyindeki nöron yapısı, iyon kanallarındaki ve reseptör yapılarındakifarklılıklardan kaynaklandığını açıkladı.

çocuk norolojisi kliniği dr öğretim üyesi hülya ince
“Riskli bebeklerde ilk 1 yıl içinde çocuk nörolojisi uzmanı kontrolü gerekli”Bebeklerde epilepsiye bağlı etkilenme oranının erişkinlere göre daha düşük olduğunu belirenDr. Öğr. Üyesi İnce, “Bu nedenle risk altındaki bebeklerin (erken doğum, çoğul gebelik,yenidoğan döneminde hastanede yatış, beyin travması, beyin kanaması, beyin enfeksiyonugeçirme, gelişim geriliği gibi durumları olan bebeklerin) ilk bir yıl içinde mutlaka çocuknörolojisi uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerektiğini ve kalıcı hastalıkların önlenmesigerekir” diyerek açıklamalarını sonlandırdı.