Tüm dünyada konuşulan yeşil dönüşüm, yenilenebilir enerji, Avrupa Yeşil Mutabakatı başta olmak üzere enerji sektörünün tartıştığı birçok konuyu barındıran; enerji sektörünün ilk olma niteliği taşıyan kitabı "Taksonomi" yayımlandı.

Türkiye Elektrik Sanayi Birliği (TESAB), enerji sektöründe taksonomi alanında bir ilke imza attı. "Avrupa Birliği Taksonomi Mevzuatı Çerçevesinde Türkiye Elektrik Sektörünün Değerlendirilmesi ve Dünyadan Örnekler" kitabı, bu alanda hazırlanan ve yayımlanan ilk Türkçe eser olarak sektörle buluştu. Tüm dünyada konuşulan yeşil dönüşüm, yenilenebilir enerji, Avrupa Yeşil Mutabakatı başta olmak üzere; enerji sektörünün tartıştığı birçok konuyu elen alan kitap, enerji finansmanı için de örnekleri barındırıyor.

Yayın; taksonominin tanımı, kapsamı, AB Taksonomisi süreci, sürdürülebilir finans platformu, mevzuatı, enerji kaynaklarının taksonomi çerçevesinde değerlendirilmesi ve Türkiye için öneriler gibi konuları yedi bölümde ele alıyor.

AB dışı ülkelerin taksonomi çalışmalarını da barındıran ve 19 kişiden oluşan bir ekip tarafından kitap; Türkiye’nin enerji dönüşüm hedeflerine de katkı sağlamayı amaçlıyor.

TESAB yayınlarının 4. kitabı olan ve TESAB Taksonomi Çalışma Grubu öncülüğünde hazırlanan yayın; elektrik sektörüne önemli bir bilgi birikimi katkısı yapmayı ve yol gösterici bir rol üstlenmeyi hedefleniyor.

Yayına ücretsiz olarak "www.tesab.org.tr/attachments/article/130/takso" pdf adresinden ulaşılıyor.