Yıllar geçse de ülkemizde yerini hiçbir şeyin alamayacağı bazı meslek alanları vardır. Örneğin; gıda, giyim ve sağlıktır. Tüm bu sektörler yıllar geçmesine rağmen hala eski popülerliğini korumaya devam etmektedir. Ülkemizde fakülteler 2 yıllık öğrenim yapan ve 4 yıllık öğrenim yapan okullar olarak ayrılmıştır. İki yıllık fakülteler, yani ön lisans bölümlerinde sağlık bölümü oldukça revaçtadır. Son yıllarda da çokça tercih edilen sağlıkla ilgili fakülteler, yüzlerce öğrenci mezun etmektedir.

Bölüm Tercihinde Dikkat Edilen Kriterler

Artık öğrenciler, eskiden olduğu gibi puanlarının yettiği yerleri yazarak eğitim almıyorlar. Meslek seçimi adına daha bilinçli gençlerle karşı karşıyayız. Özellikle, özel kurumlarda ya da devlet kurumlarında yapılan atama oranları bu tercih sebeplerini belirliyor. Örneğin; iki yıllık sağlık bölümleri için, iş olanağı, DGS ile 4 yıllık bazı bölümlere geçme imkânı öğrencileri en çok tercih edilen sağlık meslek bölümlerine yönlendiriyor. İki yıllık bir fakülte de eğitim aldıktan DGS sınavına girerek, okudukları sağlık bölümünün devamı niteliğinde olan bölümleri okumaya devam ederek 4 yıllık bir mezun olmaya çalışırlar ya da tamamen farklı bölümleri okurlar.

Ön Lisans Sağlık Bölümleri

En Popüler Ön lisans Sağlık Bölümleri

İlk ve acil yardım, acil yardım teknisyenleri, acil durum çağrılarına yanıt verir, ambulansta tıbbi hizmetler sunar ve hastaları en yakın hastaneye ulaştırmakla görevlidir.

Diyaliz, bu bölümü bitirenler, böbrek hastalarının diyaliz makinesine sokulması ile ilgilenirler.

Fizyoterapi bölümlerinden mezun olanlar, özel ya da devlet fark etmeksizin her yerde görev yapabilirler. Bütün hastaları iyileştirip, ağrıyı yönetme ve her yaştan hatalığı önlemeye çalışırlar.

Sağlık ile ilgili tercih edilebilecek diğer 2 yıllık bölümler, acil durum ve afet yönetimi, ilk ve acil, yardım, odyometri, tıbbi dokümantasyon v sekreterlik, ameliyathane hizmetleri

DGS Sınavı Nedir? Ne İşe Yarar?

İki yıllık bir fakülte okurken, mezun olduktan sonra, girilen DGS sınavıyla beraber okul 4 yıllık bir fakülte gibi uzatılmış olur. DGS sınavındaki Türkçe ve matematik konularından soru çıkar ve bu sorular çok zor değildir, burada aslolan zamana karşı yarışmaktır.