Birleşmiş Milletlerin, Dış Uzayın Barışçıl Amaçlarla Kullanım Komitesi 60. Bilim ve Teknik Komitesi’ne gözlemci sıfatı ile katılan Uzay Mimarisi ve World Space Week Organizasyonu üyesi Ayşe Ören, dünya genelinde yaşanan kutuplaşmaların uzaya taşınmaması için azami ölçüde gayret gösterildiğini söyledi.

Bu yılki toplantılara, başta Avrupa, ABD, Rusya ve Çin olmak üzere, birçok ülkeden gözlemci temsilcileri katıldı. Türkiye Uzay Ajansı’nın da Türkiye’yi temsil ettiği bu yılki komite, ağırlıklı olarak Uzay’ın insanlığa barışçıl katkıları üzerine tartışmalara konu oldu. Bilimsel düzeyde gerçekleşen tartışmalarda heyetler, dünya genelinde yaşanan kutuplaşmaların uzaydaki çalışmaları etkilememesi için kendi tezlerini ve geçtiğimiz sene hangi faaliyetlerde bulunduklarını aktardılar. Teknik ve Bilim Komitesi uzayın barışçıl kullanımıyla ilgili, çatışmaların uzaya nasıl taşınmaması gerektiği ile ilgili diplomatik ve barışçıl yolların izlenmesine sadık kalınması konusunda anlaştılar. Komitedeki ülkelerin savaş halinde bu toplulukların bu anlaşmazlıklarını göz ardı edip insanlığın faydasını gözeterek uzayı bu tartışmalardan uzak tutulması gibi konulara değinildi.

Ören, toplantılarda zaman zaman tartışmalar yaşansa da bu gerilimlerin uzayda yer almaması gerektiği ve teknolojik olarak ülkelerin birbirlerine yardımcı olmaları konusunda mutabık kaldıklarını aktardı.

Birleşmiş Milletlerin, Uzay İşleri Ofisi’nin 1959’den beri görev sürdüren komitesi, bünyesinde 83 ülke ve 42 gözlemci örgüt barındırıyor. Komite, Uzayın barışçıl amaçla kullanımı için uluslararası iş birliklerini geliştirmek ve imkanları araştırmak ve oluşturmak, Birleşmiş Milletler tarafından ele alınabilecek uzayla ilişkili faaliyetleri belirlemek, Uzay araştırma programları için iş birliği ortamı sağlamak ve ortaya çıkabilecek teknik ve hukuki meselelerle ilgili görevleri üstlenmek amacını taşıyor.