En büyük oransal artışın düşük gelirli ülkelerde görülmesi bekleniyor.

DSÖ'nün verilerine göre:

 • 2050 yılına kadar 35 milyondan fazla yeni kanser vakası ortaya çıkacak.
 • Bu rakam 2022'deki seviyelere göre yüzde 77 artış gösterecek.
 • Kanser ölümleri 2012'den bu yana neredeyse ikiye katlanarak 18 milyonun üzerine çıkacak.

Dsö Kanser Vakaları %75 Artacak (1)

Artan kanser vakalarının nedenleri:

 • Nüfusun yaşlanması ve büyümesi
 • Tütün kullanımı
 • Alkol tüketimi
 • Obezite

Dsö Kanser Vakaları %75 Artacak

En yüksek vaka artışı düşük gelirli ülkelerde:

 • En yüksek gelirli ülkeler 2050 yılında 4,8 milyon yeni vaka kaydedecek.
 • Vakalarda en büyük oransal artış düşük gelirli ülkelerde yaşanacak.
 • Bu ülkelerdeki kanser ölümlerinin neredeyse iki katına çıkması bekleniyor.

Dsö Kanser Vakaları %75 Artacak (2)

En sık teşhis edilen kanser türleri:

 • Akciğer kanseri (vakaların %12,4'ü, ölümlerin %18,7'si)
 • Meme kanseri (vakaların %11,6'sı, ölümlerin %7'si)
 • Bağırsak kanseri
 • Karaciğer kanseri
 • Mide kanseri

Düşük gelirli ülkelerde risk daha yüksek:

 • Düşük gelirli ülkelerdeki kadınların meme kanserinin teşhis edilme ihtimalinin yüksek gelirli ülkelerdeki kadınlara göre %50 daha az olduğu biliniyor.
 • Geç teşhis ve kaliteli tedaviye yetersiz erişim nedeniyle ölüm riski artıyor.