Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), BOTAŞ İletim Şebekesi İşleyiş Düzenlemelerine İlişkin Esaslar'da (ŞİD) değişiklik yaparak, iletim şebekesi üzerinden doğal gaz taşınmasıyla ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerini kayıt altına aldı. EPDK'nin bu değişiklik içeren kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan değişiklikle birlikte, her bir giriş ve çıkış noktası için taşıtana ayrılan ve ilgili gaz yılı içinde bir giriş noktasında teslim edilebilecek veya bir çıkış noktasında teslim alınabilecek doğal gaz miktarının azami sınırını belirten rezervasyon doğal gaz kapasitesine ilişkin teminat tutarının belirlenmesinde kullanılan formül güncellendi.

Ayrıca, bu karar kapsamında "Ana Çıkış Noktası" ve "Gaz Kullanım Eşiği" tanımlarında düzenleme yapıldı.